מ דעי המחשב-פיתוח והכשרת הבוגר לסביבה עטירת טכנולוגיה 

 
 
              חטיבה עליונה
               יעדים:
                       * הקניית יסודות ועקרונות במדעי המחשב.
             * הכשרת הבוגר בתחומי המחשב והטכנולוגיה ושילובו בצבא ובאקדמיה.
              
                חומרי למידה    
                 לוח מודעות מדעי המחשב
 
                 כיתה י'.
                       * הקניית עקרונות כתיבה אלגורתמית.
                   * פיתרון בעיות ומימושם בשפת מחשב.
                      
              
          כיתה יא-, 30% הערכה חלופית.-  תוכניות לימודים
               
                    *  יסודות מדעי המחשב 1.
                   * יסודות מדעי המחשב 2.
                   *  מערכות מידע 
          
          כיתה  יב- השלמה ל 5 יחידות  -תוכניות לימודים
 
                   *  עיצוב תוכנה.
                   *  מודלים חישוביים.
 
          פרוייקט -ניתוח ועיצוב,מימוש בשפת מחשב.. 4  יחידות לימוד
 
                      * כל נושאי הלימוד במדעי המחשב. 
                      * אתרים מומלצים:  
                      * אתר רשת אמית
                      * דוקטור ויבי.
                      *מדעי המחשב
                      *למידה בהנאה-הילה קדמן
             מעבר לשפת JAVA החל משנת תשס"ח