פעילויות בנושאים שונים, בתחומי דעת שונים,ע"פ הסטנדרטים במידענות            

                                                               

                                                                                    חקרשת

כיתות ג'
האגדות


משחקי חנוכה 

               

כיתות ד'

האור בחנוכה

המים בישראל

פסח 

המשל

מפות מגלות עולם

ט"ו בשבט

 כיתות ה'

הפלשתים

המשל-פעילויות נוספות

חנוכה

 ט"ו בשבט

כיתות ו' 

הנדסה- גופים 
ירושלים

מזיכרון לעצמאות

רומא

 תמונות ואיורים לכל תחומי הדעת והנושאים הנלמדים.  משחקים לימודיים

  אנגלית

אנגלית

 אנציקלופדיה

 חכמים ברשת מבראשית
 מדעים- ציפורים  יופי של שפה!