המים בישראל

                          
 הכן דף מידע ב- WORD בנושא : סוגי מקורות מים
                  והדגם באמצעות תמונות מתאימות
 משימה 1 : כתוב כל הידוע לך על המושג-מים (סיעור מוחין)
 משימה 2 : שאילת שאלות :חברו 10 שאלות בנושא המים
 משימה 3 : הכינו טבלת מקורות מידע
              (טקסטואלי, דיגיטלי,גרפי,ויזואלי,אנושי,עצמים)
 משימה 4 : הכינו תרשים ובו ציינו מהם שימושי המים
                בחיי האדם
.
 משימה 5 : היכנסו לאתר חקרשת -
המים בישראל- ופעלו ע"פ ההוראות.              
 מקורות מידע נוספים בנושא המים  : מקורות
                                                 סבבה
                                                 טיפה 
                                                 מט"ח 
                                                 חיסכון במים