ברוכים הבאים לאתר הכיתה !

כאן תוכלו לנווט בקלות אל הבלוגים, הפורום וקישורים נוספים שנעסוק בהם.

תהנו, ג'יזל

מה

ח ד

ש

?

חודש טבת:

מזל החודש: גדי

על שום שבחודש טבת בשנה מבורכת גשמים מתחילים השדות להוריק והגדיים יוצאים למרעה.
טבת הוא החודש העשירי למניין חודשי השנה ליציאת מצרים -
מניסן, והרביעי למניין חודשי השנה לבריאת העולם מתשרי.

שמות החודש: במקרא מוזכר החודש פעם אחת בלבד במגילת אסתר "בחודש בעשירי הוא חודש טבת" (ב: טז ) כרוב שמות החודשים מקור השם כנראה בבלי והובא ע"י שבי ציון.

במקורות מוזכרים כמה טעמים לשם החודש:

טבת מלשון טובה, כי בחודש הזה היתה טובה לישראל.

"טבת גדלה בו הדסה" . הדסה היא אסתר שנלקחה בחודש זה לבית המלך אחשורוש ובכך צמחה טובה לעם ישראל,שכן אסתר השפיעה על ביטול גזרת המן. (קידוש ירחים דר' פנחס).

טובה אחרת צמחה לעם ישראל, בחודש טבת ,"שבו נהרג סיחון ועוג שנתיירא משה מהם" (מדרש שמות החודשים).

סיבה אחרת לשם היא אולי מלשון הטבה, תיקון שיפור, ראש חודש טבת חל בסיום חג החנוכה והוא מקבל הארת נרות על כל ימי החודש, כי בראש תלוי כל החודש כלומר בהטבת הנרות.כמו כן כחודש בן 29 יום סיומו בכ"ט – ראשי תיבות: כל-טוב

 

 

מה

קורה

בכיתה

שלנו

 

עדכון -

חודש טוב!

החודש ייערך יום הורים בבייה"ס. במהלכו יתקיימו פגישות אישיות עם מחנכת הכיתה ומורות מקצועיות וכמובן הבאזר השנתי. עדכונים על שעות הפגישות בהמשך.

יום ההורים ייערך בתאריך: 13.01.2015
בין השעות 16:00 - 19:00

חודש טוב ומבורך!

מפתח

הל"ב

חודש: טבת


ערך החודש:

ניהול קונפליקטים

פתגם החודש:

"מה ששנוא עלייך אל תעשה לחברך"
תלמוד בבלי