חודש טבת: "מה ששנוא עלייך אל תעשה לחברך. זאת התורה כולה" (תלמוד בבלי)