עדכונים

 

עדכון -

חודש טוב!

החודש ייערך יום הורים בבייה"ס. במהלכו יתקיימו פגישות אישיות עם מחנכת הכיתה ומורות מקצועיות וכמובן הבאזר השנתי. עדכונים על שעות הפגישות בהמשך.

יום ההורים ייערך בתאריך: 13.01.2015
בין השעות 16:00 - 19:00

חודש טוב ומבורך!

 
                                                                             
                                                

מפתח

הל"ב

חודש: טבת


ערך החודש:

ניהול קונפליקטים

פתגם החודש:

"מה ששנוא עלייך אל תעשה לחברך"
תלמוד בבלי