מה

ח ד

ש

?

 

שלום


כיתה

ב'

כמה דומה היא כל התחלה, התחושות, הרגשות והשינויים.

ובתוך הלב - תפילה, ציפיות וגם כמה געגועים…

כמה שונה היא כל התחלה, החלומות, הרצונות והחידושים.

ובתוך הלב התקווה, להצליח בכל מה שעושים.

עם פתיחתה של שנת הלימודים, נאחל שתהא שנת הלימודים תשע"ה שנה שתביא איתה אלפי ברכות: כבוד ואחווה, שלום ואהבה, שיתוף פעולה, עשייה משמעותית, למידה מוצלחת והגשמת השאיפות.

                 באהבה, סימה

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

מה

קורה

בכיתה

שלנו

 

 

 

 

 

 

 

מפתח

הל"ב

 

חודש:


ערך החודש:

 

פתגם החודש:

 

 

 
                                                           

 

 


בלוג חרום - למידה מרחוק