כניסה למערכת
הראל - קרית מלאכי
תהילה בן דייין
הדרכה למשתמש

 

sכתובת ביה"ס :רחוב הוורדים ,שכונת גן-שמואל  קרית מלאכי . ת.ד  103  sטלפון ביה"ס:08-8581310  sפקס ביה"ס:08-8504823

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

     

 


 
 

תחרות חנוכיות בנושא "זהירות בדרכים"

יש להביא את החנוכיות בין התאריכים 16-17.12.14

התלמיד שיכין את החנוכייה המקורית ביותר יזכה

באופנים

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       

 

 

 

 

 

      

 

 
 

 

 

 

                                   

                                                                                                              

 

 

כניסה לבלוג לשעת חירום