אתרים כיתתיים:
 

 

    כיתה א/1                     כיתה א'2                    

    כיתה ב'1                     כיתה ב'2

    כיתה ג'1                      כיתה ג'2

   כיתה ד'1                       כיתה ד'2

   כיתה ה'1                       כיתה ה'2

    כיתה ו'1                        כיתה ו'2 

                      כיתה של ברטי