דף הנחיות לתחילת עבודת החקר
מסמך שיתופי לחיפוש אחר מקורות מידע וסיכום

מצגת שיתופית מגדל המים

קישור "מתארגנים לתכנון מסלולי סיור"