בראשית שמות ויקרא
נח וארא
לך לך בא
וירא בשלח
חיי שרה

יתרו

תולדות משפטים
ויצא תרומה
וישלח תצווה
וישב כי תישא
מקץ ויקהל
ויגש פקודי
ויחי