תוכנית שנתית לגלישה בטוחה ברשת

  תשע"ב                                                     

     
  
 

היום הלאומי לאינטרנט בטוח - תשע"ב בסימון
"חיים ברשת"
 
7.02.2012

     

קישור לאנימציות

אחת לשנה במשרד החינוך מקיימים אירוע שיא העוסק בהעלאת מודעות לגלישה בטוחה ברשת.

 מוסדות החינוך עוסקים בפעילויות חינוך לגלישה בטוחה במשך שבוע ימים בהתאם לנושא המיקוד השנתי.

הפעילות החינוכית מכוונת להעלאת מודעות התלמידים והוריהם לשימוש חיובי

 ברשת האינטרנט בכלל וברשתות חברתיות בפרט, לפתח בקרב התלמידים ערכים חברתיים

  וכישורי חיים הולמים במציאות משתנה.

 ביום השיא מתקיימים הרצאות, פאנלים וסדנאות לתלמידים והורים בשילוב גורמי חוץ.  

מצגות ליום הלאומי      

מבחר פעילויות בכל הנושאים

מה אתם יודעים על האינטרנט?

 עשרת הדיברות לגלישה בטוחה

 רכוז כל הפעילויות  

 סרטונים

 רשתות חברתיות  קטלוג חיים ברשת
 
 

 
  

פורום "חיים ברשת"  לתלמידים 

 פורום "חיים ברשת" להורים

פורום"חיים ברשת" למורים

 

לשבוע האינטרנט בטוחתשע"א 

     
     
 

    תוצרים של משתתפים בשבוע "הגנה והגינות" תש"ע

שיר של ילדי אריאל לשבוע "אינטרנט בטוח"  

כיתות א'-ב'          כיתות ג'-ד'          כיתות ה'-ו'       

 

 תוצרים של תלמידים תשס"ז

כיתות ד'    כיתות ה'    כיתות ו'

 
 
 
 לצפיה בתמונות