שיעורים מקוונים.

 כיתה א'      כיתה ב'        כיתה ג'      כיתה ד'       

כיתה ה'       

כיתה   ו'        שילוב          עידוד קריאה       

רכישת קריאה

התאמת אות פותחת לאיור

סיכום הכרת האותיות

קריאת טקסטים - קמץ וחיריק

קריאת טקסטים -חולם +עבודות

הרכת משפטים

סיפורים

סיכום נושא הקריאה- קריאה טקסטים

ספור מסורת - שלמה והדבורה - ניתוח

סיפור לשבת -חנלה ושמלת השבת

ניתוח שיר - בלי עם - דתיה בן דור

ניתוח שיר- סיכום - ע. הלל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשון

משפחות מילים ושורשים

הפועל

המילון שלי

שם המספר

מילות שאלה

ספרות

כובע הקסמים-סיפור

חפיסת שוקולד  

זרעים של מסטיק   

מילים אחיות

סיכום נושא הסיפור

סיכום חומש בראשית

לקראת תורה

אברהם אבינו  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ספרות

מאפייני המשל

סיפורי עם

ניתוח שיר

ניתוח שיר

לשון

משפחות מילים

מילות קישור

שם המספר

משפחות

מילים ושורשים

תרגול מיומנויות שפתיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ספרות

סיפור-ט"ו בשבט

מקור החג ט"ו בשבט

סיפור - האילן (מדרש)

סיפור עם קווקזי

סיפור - מקור חג הפורים

הבעה בכתב

טקסט מידע

טקסט סיפורי

מכתב רשמי

כתיבת דיווח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נושא  שנתי

אליעזר בן-יהודה -הדמות

אליעזר בן-יהודה- תרומתו לשפה

הבעה בכתב

מכתב אישי

כתב טיעון

כתבה עיתונאית

ספרות

פורים - סיפור

פסח-  בכל דור ודור

יום העצמאות - תפילה לשלום המדינה

השיר לשלום

יום העצמאות - הימנון המדינה סרטון

לשון והבנת הנקרא

חלקי דיבר

הפועל, סמיכות ו-ה' הידיעה

שילוב בין תחומי דעת

ספר שופטים - "שופטים וכותבים" - שירת דבורה

ספר שמואל - "כותבים לשמואל כיד המלך"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הבעה בכתב

כתיבת סיכום

הבעת עמדה

כתיבת כתבה

פרסומת

מיזוג טקסטים

דיווח

דיווח

טיעון

טיעון

חקר

חקר -תהליך עבודה

חקר

לשון

סמיכות

שם המספר

עידוד קריאה

עידוד קריאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שליטה בצופן האלפביתי

קריאת מילים גלובליות בשטף ודיוק

קריאת טקסטים בשטף ודיוק

תרגול קריאת טקסטים

כשירות לשונית-אוצר מילים

 שיפור אוצר מילים ע"י מיומנויות שונות

איתור פרטים

איתור פרטים בטקסט.

בעקבות ספר-הפיל שרצה להיות הכי

בעקבות ספר-כספיון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 הצגת קשת  רחבה של ספרים, על פי נושאים ,לפי עלילה

ספרים העוסקים בבעיות קליטת

כתיבת המלצה על פי כללים

הכנת יומן קריאה

סביב ספרים

סביב ספרים

הדמויות מן הסיפור   

מטלות סביב ספרים שונים

הכרת יוצרים,של ספרי ילדים

כתיבת מכתב רשמי ואישי

כתיבת הוראות