סרגון השני ונכבד

אשדוד שמות רבים לה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עירנו אשדוד כונתה בשמות רבים בעבר.

העיר אשדוד נזכרת בתנ"ך מספר רב של פעמים.

היא נזכרת בספרי נביאים ראשונים:

יהושע, שמואל, וכן בספרי נביאים אחרונים: ישעיהו, ירמיהו ועמוס.

בכל ספרי התנ"ך נקראת אשדוד בשם שבו אנו קוראים לה  גם היום - אשדוד

האשורים קראו לה אשדוד-ים. שם זה נמצא כתוב בכתב היתדות

על לוח חומר קטן (מידע נוסף על האשורים, מידע נוסף על כתב היתדות)

היוונים קראו לעיר בשם אזוטוס והערבים שגרו בה עד קום מדינת ישראל קראו לה איסדוד.

 

 כתב היתדות הינו אחד מצורות הכתב הקדומות ביותר.

הוא נוצר בידי השומרים כארבעת אלפים שנה לפני הספירה ושימש לתקשורת.

 חבר כתב סתרים - כתב סודי משלך

(היעזר בתבליטים בדף  word , מספרים, או סימנים מוסכמים משלך)

 כתוב סיפור "שמות רבים לך אשדוד" בכתב הסתרים (יש להוסיף את מפתח האותיות לדוגמה  א= )

מקור מידע:

"מאגר ספרות הקודש"

 
  ארץ כנען  אשדוד בתנ"ך   אשדוד בידי עמים שונים   שמות העיר העפלה  אשדוד במלחמת השחרור