במנהרת הזמן    לארץ פלשת

              אשדוד במקרא   

 

 

מקורות מידע:

פלישתים ויקיפדיה

איזור חוף פלשת

פלישתים מקרא גשר

שמשון ודלילה

 ספור שמשון בתמונות

שמשון הגיבור

  אשדוד הייתה אחת מחמש ערי הפלשתים הגדולות.

  לפי המסורת שכנו בה הענקים.

  בחלוקת הארץ לשבטים בימי יהושע נפלה העיר אשדוד בנחלת שבט יהודה.

אולם הם לא יכלו לכבוש אותה מידי הפלשתים.

  בתקופת השופטים (ועוד על השופטים) נקראים תושביה פלישתים או אשדודים.

  באשדוד היה המקדש המפורסם של אליל הפלישתים- דגון.

  באחת המלחמות בתקופת השופטים התגברו   

  הפלישתים על בני- יהודה, לקחו את ארון הברית

  לאשדוד והביאו אותו למקדש דגון.

  בתקופת המלכים הייתה אשדוד עיר פלישתית חשובה.

  עוזיהו המלך הצליח לכבוש את אשדוד מידי הפלישתים.

  עמוס הנביא מזכיר את הארמונות שהיו באשדוד

  הפלישתית ומנבא כי יבוא חורבן על העיר הזאת.

 
 
 
      
    

 שמות שונים לעיר אשדוד

 השלם את המידע בעזרת "מאגר ספרות הקודש " התנ''ך המנוקד

הציגו את המידע בטבלה:   
 מקור המידע

   המידע   על העיר   אשדוד                             

 ספר יהושע פרק יא' פס' כא' - כג'   

 ספר יהושע פרק יג' פס' א' - ג'
 ספר יהושע פרק טו' פס' כ'
 ספר שמואל א' פרק ה' פס' א' - ט'
 ספר דברי הימים ב' פרק כ"ו פס' ג'- ו'

 מה אתה למד מפסוקים אלה על חשיבותה של אשדוד בתקופת המקרא?

  כתוב את מסקנותיך בפורום "אשדוד בעבר ובהווה"

 שמשון ודלילה - כיצד ספור שמשון הגיבור קשור לפלישתים?

(העזר במידע: שמשון ויקיפדיה  שמשון בתנ"ך)

  ארץ כנען  אשדוד בתנ"ך   אשדוד בידי עמים שונים   שמות העיר אשדוד במלחמת  לפני היציאה לטיול