לקראת היציאה לחופשת הקיץ.  אנו מבלים זמן רב בשמש וחשופים לסכנות מקרינת השמש.
על מנת להרחיב ידיעותיך כנס לאתרים הבאים:

קרא את המידע על "השפעת השמש על העור" וכתוב 3-4 משפטים  מרכזיים.                                                                        

קרא את המידע על "כיצד משתזפים" וכתוב 3-4 משפטים מרכזיים.

קרא את המידע על  "תכשירי הגנה" וכתוב 3-4 משפטים מרכזיים.

קרא את המידע על "כללי התנהגות" וכתוב 3-4 משפטים מרכזיים.

 מתוך המידע למדת כיצד  משפיעה השמש על העור.

חבר דף מנחה להגנה מפני השמש העזר במידע  

"בשם ההגנה מהשמש"

 העלה את דף הטיפים שלך לפורום "ילדי ישראל רוצים להציל את החוף" .

        

 

    ים   הצילו את החוף בואו נציל את החוף   עבור את הקיץ בשלום   שמש ויקיפדיה  הקיץ בפתח  המדוזה