משפחות עטרות


בפרק זה נכלל ספור מרבית משפחות המושב בעשרים ושמונה שנותיו בהם גם תושבים שלא היו חברי מושב. ספור המשפחות נכתב ע"י צאצאי המשפחה לפי הידוע להם ובמבט אישי. לא נעשו הגהה או תיקונים לטקסט. עם הזמן שחלף חלו לצערנו שינויים במשפחות בהן נפטר /ה בן או בת המשפחה המוזכרים בספור המשפחה. לא ראינו לנכון לשנות את הנוסח ואנו מקוים שהדבר יתקבל בהבנה. במספר מקרים לא זכינו לשיתוף פעולה מצאצאי המשפחה או שלא הצלחנו לאתרם וספור תולדות המשפחה נכתב מתוך המסמכים וסיפורי חברים.
משפחות שנכתב עליהן ,לא ע"י בני המשפחה מסומנות ב *


א

אולשה יפה(שיינדלה) ושלום

אופנהיימר רגינה ולודויג והוריהם אינגריד ומקס *

ב

בארי שרה(אידלסון) ומיכאל *

בלומברג בנימין *

בן דב דיזה ואפרים

בן יהודה (בורנשטיין) אברהם ושושנה

בנין שפרה ומשה *

בקמן שרה ויהושע

ג

גולדברגר שושנה(רייזל) ויעקב

גולדשטין ברונו *

גולוב מירה ואברהם *

גולוב אהובה-ויעקובי יצחק *

גולובוב חנה ונתן

גולוביצקי לאה (קרייניס) וחיים

גולוביצקי בלה ומשה

גיטמול לאה וחיים *

גפנר אסתר ומשולם

ז

ז'יטניק חנה ומרדכי

זייגר שמואל *

ח

חקלאי-מרימסקי מניה ומשה

ט

טסטה קלרה ושמואל

טשכמר נעמי ומתתיהו (מתי)

י

ים שחור לאה ואברהם

כ

כספי אסתר וזאב (ולודיה) *

כץ מלכה ואפרים

ל

לוזינסקי אידה ושבתאי

לוי מרים ויהודה (אלפרד)

לוי רוזינה ונח *

לויט בתיה ומנחם

לידר שרה ואריה *

לנדוי צביה וישראל

מ

מאירוביץ' אלקה וצבי

מבל שרה ואברהם

מייזוס דבורקה וישראל *

פיליפ מוזס *

מרגולין לאה ובנימין *

ס

סגל פרידה ויעקב

ספראי טובה ואפרים *

סקרוצקי אסתר וחיים *

פ

פייט יהודית ומאיר

פיינשטיין בלומה ומרדכי

פיינשטיין דבורה ודניאל

פיינשטיין מאשה ושלמה

פישר אסתר ומשה

צ

צימר רעיה ודניאל

צימרמן ליזה ומנחם (מנ'קה) *

ק

קון רינה ויעקב (יענק'לה)

קוזלובסקי אסתר ומאיר

קנציפולסקי שרה וקרפל

ר

רוזנטל פאולה ופריץ

רוס דורית ויעקב

ש

שטיינמן מרגוט ויצחק *

שטראוס גרטרוד (טובה) וארנסט

רחל ואפרים שי

שיינקין זלמן וצילה

שליט משה ושושנה

שנידוביץ יצחק ושרה

שפילמן שלמה ואהובה