בס"ד

 

                                     חומר עיוני למורה ולתלמיד  במקצוע דינים

נושא קדושת הארץ
 היכן חלה הקדושה ?

מתי היא חלה ?

 כיצד נוהגים בשנת שמיטה?

 

 

להל"ן נושאים מקושרים


 


1 - סוגי קדושה :אבסולוטי , טכני   

 

2 - קדושת עולי מצריים

 

3 - קדושת עולי בבל

 

4 – אתר אנטרנט : שמיטה – ביה"ס מקיף דתי שדרות

                                               

 

 

 

 

                                            חזור לדף ראשי