שמות החג
 

 

 

 

 


ראש השנה

 

ראש השנה - זהו יום תחילתה של השנה העברית החדשה וגם ראש לשנה.

למה הכוונה?

כשם שראשו של האדם הוא מרכז כוחותיו, והמוח שולח חיים ומפעיל את הגוף

כולו, כך גם ראש השנה שבו נגזר ונקבע גורלו של האדם בשנה החדשה.

 

יום הדין

 

ביום זה נקבע גורלו של האדם בבית הדין של מעלה, ונפתחים שלושה ספרים.

ראש השנה נקרא יום הדין משתי סיבות:

האחת: משום שביום זה הסתיימה בריאת העולם, ואלוהים רצה שישרור סדר בעולמו,

וכל ברואי העולם ינהגו על פי מידת הדין (כלומר: לפי החוק ולפי הצדק).

השנייה: ביום זה נשפט האדם הראשון על חטאו, גורש מגן העדן ונגזרה המיתה על בני

האדם; לכן גם צאצאיו (בניו ובני בניו) ישפטו ביום זה לפני ה'.

כיצד יודעים שביום זה אכן התקיימו שני דברים אלו: סיום הבריאה ומשפטו של אדם?

ניתן למצוא רמזים לכך בתפילת מוסף הנאמרת בראש השנה.

 

יום הכסה

 

סוכות ופסח חלים כאשר הירח מלא, כלומר באמצע החודש. ראש השנה חל בתחילת

החודש כאשר הירח מכוסה וכמעט אינו נראה. ומכאן שמו - יום הכסה. מדוע

חוגגים את ראש השנה דווקא ביום שבו הירח כמעט אינו נראה? ישנם הסברים

שונים לכך:

האחד ממשיל את בני ישראל לירח המכוסה.

בשבתות ובמועדים האחרים בני ישראל משולים לירח ומאירים את סביבותיהם, ואילו

בראש השנה שהוא יום הדין הם מתכסים ולא מפיצים את אורם.

ואלוהים אשר רוצה לסלוח לעמו, מכסה על חטאי בני ישראל ובדרך זו מוחל להם.

על פי הקבלה יום הדין הוא גם יומו של השטן, לכן כיסוי הלבנה בא להטעות אותו,

כדי שלא ידע מתי בדיוק חל יום הדין.

חכמינו מספרים שביום הדין מתעוררים כוחות הרשע המבקשים להרע לבני ישראל

ולגרום שיורשעו. השטן שכל תפקידו הוא להרע מנסה לשכנע את ה' לשפוט בחומרה

את האנשים. ה' בעל מידת החסד והרחמים, אינו מוכן לקבל את דברי השטן כמות

שהם ודורש הוכחות. לאלו הוכחות הכוונה?

ה' דורש לשמוע לפחות עוד שני עדים שיספרו את אותו הדבר.

השטן הולך ומחפש עדים שיסכימו להתלוות אליו ולעזור לו לקטרג על (להאשים את)

בני ישראל. בחיפושיו הוא פונה אל שני המאורות ? השמש והירח. תחילה פונה אל

המאור הגדול, הוא השמש המאירה על העולם וצופה על כל מעשי האדם, ומבקש

שהשמש תבוא ותעיד. ואולם עדותה אינה מספקת. לכן הוא מחפש את המאור הקטן -

הוא הירח. הירח אינו מעוניין בתפקיד הקשה שמועיד לו השטן, לכן הוא מתכסה

ומסתתר. כך השטן אינו מוצא שני עדים שיאשרו את דבריו, וטענותיו אינן מתקבלות.

יום זיכרון ותרועה

"דבר אל בני ישראל לאמר: בחודש השביעי באחד לחודש

יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קודש".

(ויקרא פרק כ"ג פסוק כ"ד)

בחגי ישראל באים לידי ביטוי חוש הטעם, חוש הריח וחוש השמיעה.

איך באים החושים האלה לידי ביטוי?

בחג הפסח משמש חוש הטעם באכילת מצה ומרור לשם זכירת טעם

העבדות במצרים.

איזה חוש בא לידי ביטוי בחג הסוכות?

חוש הריח. שכן ההדס והאתרוג הם שניים מארבעת המינים.

בראש השנה משמש חוש השמיעה לשמוע את קול השופר המעורר את זיכרונם של

המתפללים ומביא לידי הרהור וחרטה. לכן בתורה היום הזה נקרא: יום זיכרון תרועה.