החורף
 

 

 

 

 

 


                   ערכה והכינה: מקטובי נורית

      רכזי מיחשוב – שנה ג' – מכללת "חמדת הדרום" – תשס"א