הסיפור על האיש הירוק
 

 

 

 


                                                                                                                                                                           / יהונתן גפן

 

אם במקרה אני פוגש מישהו

שלא מבין אותי או חושב שאני תינוק:

אם במקרה אני פוגש מישהו

שלא יודע לבכוא או ולצחוק:

אם אני פוגש מישהו כזה,

אני תכף מספר לו על האיש הירוק:

 

 

היה היה פעם ,בעיר ירוקה,גר לו איש אחד,איש ירוק,האיש הירוק גר בבית ירוק עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים,היתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים . ובלילות הוא היה ישן במיטה הירוקה שלו וחולם חלומות ירוקים.

יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק,נעל נעליים ירוקות,לבש חולצה  ירוקה,ומיכנסיים ירוקים. על ראשו חבש כובע ירוק ויצא החוצה.האיש הירוק ניכנס לאוטו הירוק שלו ונסע בכביש הירוק .מצד אחד של הכביש ראה האיש ים ירוק,ומצד שני המון פרחים ירוקים.זה היה יום יפה,והאיש הירוק שמח ושר שירים ירוקים ועישן סיגריה ירוקה עם עשן ירוק.

ואז ראה  האיש הירוק שעל הכביש עומד איש כחול.

האיש הירוק עצר את האוטו הירוק שלו ו.........   

 

 

                    פעילות

   1.המשך את הסיפור

    2.צייר את סופו של הציור

  

    המשך הסיפור:

שאל את האיש הכחול:

"הי, איש כחול,מה אתה עושה פה?"

"אני?" אמר האיש הכחול,"אני מסיפור אחר".

                     שאלות לדיון

1.איך תיראה מדינה או חברה ,שיהיו בה רק אנשים בעלי צבע אחיד או דעה אחידה?,מה יהיה טוב בה ? מה יהיה רע בה?

2. האם  הרגשתם פעם כמו"איש כחול" במדינה של ירוקים? תנו דוגמה.

3. האם הרגשתם פעם כמו "עם ירוק "שהצטרף אליו "אדם כחול"?

תנו דוגמה.

4. האם אפשר לבנות חברה ,שיחיו בה אנשי כל הצבעים? מה יקרה בחברה כזו? מהם יתרונותיה.?

           מנהיגים בתיפזורת

לפניכם "מנהיגים בתיפזורת".

השמות התיפזורת שייכים לארבעה קביצות של אישיים:

1.          ראשי ממשלות.

2.          נשיאי ישראל.

3.          רמטכ"לים.

 

ר

ו

ח

ב

ק

ח

צ

י

צ

ח

ק

ב

נ

צ

ב

י

ל

ד

ד

נ

ש

ו

מ

ר

ו

נ

ב

ר

י

א

מ

ה

ד

ל

ו

ג

ו

א

ת

ל

ח

ג

ו

צ

ר

ה

מ

י

י

ח

ח

ד

י

כ

ד

ט

-

ן

י

ג

ב

ם

ח

נ

מ

ר

ד

ג

ב

ו

א

ט

א

ד

ר

א

י

צ

ר

א

ו

ג

ש

ל

ת

נ

ו

ר

ש

ב

ל

נ

י

ה

מ

מ

ע

נ

צ

ב

ה

ט

ג

ה

ר

ו

כ

נ

ע

מ

י

ו

ל

ה

ש

מ

פ

ר

ש

ו

ר

י

מ

צ

ו

ו

ז

צ

א

ד

ס

ח

מ

נ

י

ב

ר

ק

ח

צ

י

י

ל

ב

ר

י

ב

ב

ק

י

ע

ר

ה

י

ת

-

ל

ח

ר

ב

נ

מ

ו

ו

ה

ר

ו

נ

ו

נ

ו

נ

ו

ב

נ

ק

ח

צ

י

ב

נ

מ

ג

ק

ב

ד

נ

נ

נ

י

י

ד

ה

ש

מ

ש

ד

ר

ב

י

ע

י

ב

ר

פ

א

ל

א

י

ת

נ

מ

ב

נ

י

מ

ר

י

ז

ק

כ

ז

ר

ז

ש

נ

מ

ל

ז

י

ר

י

ל

ר

ה

ח

ע

נ

ב

ד

ס

ר

י

צ

ק

מ

י

ר

פ

א

א

י

ש

י

ד

ג

ע

ז

ר

ו

י

צ

מ

נ

ת

ר

פ

א

ג

ו

מ

צ

פ

ס

פ

ל

ק

מ

י

כ

ד

ר

מ

ו

-

ן

י

ד

ח

י

י

מ

ב

ר

ל

ב

ו

נ

י

ב

א

מ

ה

ר

ב

א

 

התשובות:

"ראשי ממשלה"                        רמטכ"לים

                                                                                          

 

דוד בן גוריון                               יעקב דורי

משה שרת                                  יגאל ידין                     

לוי אשכול                                מרדכי מקלף

גולדה מאיר                              משה דיין

יצחק רבין                                  חיים לסקוב

מנחם בגין                                 צבי צור

שמעון פרס                                חיים בר-לב 

יצחק שמיר                               מרדכי גור

"נשיאים"                          דוד אלעזר     

חיים ויצמן                        רפאל איתן

יצחק בן צבי                     משה לוי

זלמן שזר                         דן שומרון

אפרים קציר                      אהוד ברק

יצחק נבון                         אמנון שחק  

חיים הרציג

עזר ויצמן

 

"אבות האומה"

אברהם אבינו

משה רבינו

                          סוף