בחר.יחד עם ההורים,שלושה פתגמים מתוך מבחר הפתגמים המפוזרים על דף זה.

 

1.    הסבירו במילים שלכם את כוונת כל פתגם ומשמעותו.

2.     כתבו מה היה קורא אילו לא היינו נוהגים לפי הפתגם?

3.    כתבו לכל אחד מהפתגמים ספור.

חזרה לדף ראשי