ב'ה

 

 

דף עבודה – תפזורת בטיחות בדרכים

 

מצא את המילים הרשומות בתחתית הדף בתפזורת, במאוזן , מאונך או באלכסון.

 

 

ה

ד

כ

ע

א

ל

ג

ר

כ

ל

ו

ה

ו

א

א

ת

ז

ר

צ

ז

י

מ

ד

ק

ס

נ

פ

ד

ב

ו

ה

ת

ד

ו

ו

ג

א

ז

מ

נ

ע

צ

י

ר

ה

פ

צ

נ

ר

א

ב

י

ת

נ

ה

ו

כ

ז

ו

ה

ג

נ

ל

ז

ז

כ

ה

ג

ה

י

י

צ

ח

ר

ב

ע

מ

י

ת

כ

ה

ר

ו

ה

ד

ר

ט

ת

מ

ח

ט

ש

א

י

ח

ו

ל

ו

ב

נ

ב

א

ה

ג

ת

ו

מ

י

ט

מ

י

ת

ו

א

א

י

ת

ו

ת

ד

מ

ר

ד

ב

ל

ח

י

ק

ל

ר

ו

ג

ה

ת

ג

א

ו

ל

ג

ל

ג

כ

מ

ד

ס

י

ט

מ

ר

ה

ח

ת

צ

פ

ע

ל

י

ו

כ

י

מ

ז

ו

ו

י

ל

ז

ק

נ

ס

א

פ

ד

צ

ב

מ

ז

ח

ז

ט

א

ה

ב

ג

ר

מ

ת

ס

ו

ט

י

ה

נ

מ

ה

מ

ב

א

ס

נ

ו

ש

ז

ע

ס

ו

ש

ק

ר

ר

ו

ו

נ

י

ס

ז

ט

ה

כ

ר

ז

מ

ר

ה

מ

ג

ב

ג

ד

י

מ

ב

ה

י

ר

י

מ

א

ג

ח

ב

נ

ב

ה

א

ט

י

ל

ד

י

מ

ב

 

ר

כ

ז

 

 

 

המילים הם:

 

מדרכה , צומת , כביש , שול , משמרות זה"ב , עצור , אפודה ,   מחזיר אור , אופניים , מחזיר אור , מעבר חצייה ,נתיב , הגה , פנס קדמי , גלגל ,איתות , דרך , ניראות , סינוור , שטח מת ,זמן עצירה , אוטו , נהג , רמזור , האט , תן זכות קדימה , האט ילדים בדרך , בגדים בהירים , הולך רגל , מסלול , הצלת חיים.

 

 

לחץ כאן כדי לחזור לדף ראשי

 

 

פעילות מ'ס 1 -הליכה בטוחה
 

 

 

 


לפניכם חמישה ציורים המדגימים הליכה בטוחה.

כתבו לכל ציור את הכלל המתאים.

 

 

פעילות מ'ס 2 -חצייה בטוחה
 

 

 


לפניכם ציורים. כל ציור מסמל כלל חשוב בהליכה.

א.    כתבו את הכללים ליד כל אחד מהציורים.

 

 

פעילות מ'ס 3 - בחירת 
 מקומות בטוחים לחצית 
 הכביש
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


א.    לפניכם ציורים המראים מקומות שונים לחציית כביש.

   דרגו את מקומות החצייה על פי בטיחותם (1 המקום הבטוח ביותר,

    2 המקום שאחריו וכן הלאה).

 

ב.     פעילות עם הורים:

   נסו לזהות מקומות לחצייה בטוחה בדרך המובילה לבית הספר,

    וכתבו את שמות הרחובות בהם הם נמצאים.

 

ג.     צירו כרזות וכתבו פרסומות ותשדירי שידור המעודדים שימוש במקומות הבטוחים לחצייה.