בעלי-חיים שונים מסוגלים לשנות את צבעי גופם בהתאם להשתנות הסביבה או הנסיבות. הזיקית היא הידועה בין בעלי היכולת הזאת.

אך גם בעלי-חיים מקבוצות אחרות מסוגלים לשנות את צבע גופם בתוך שניות. ביניהם: תמנונים, דגי קרקע מסוימים, ואפילו הצפרדע הקטנה - אילנית.

איך הם עושים את זה?

הכושר להחליף צבעים במהירות נובע משינויים בפיזור צבענים, ובעיקר הצבען הכהה מלנין, בתאים הכרומטופוריים שבעור הגוף.

כאשר המלנין מפוזר בכל התא הכרומטופורי, הוא מסתיר את שאר הצבעים ומקנה לחיה צבע כהה.

כאשר המלנין מתרכז במרכז התא, העור מתבהר, ואז גם צבענים אחרים המצויים בתא, מתבלטים.