כיצד זכר יכול לשכנע נקבה לבחור בו להיות אב לצאצאיה? - הוא מציג תכונות גוף, המעידות על טיבו ועל סיכוייו להיות אב מוצלח לצאצאיה יותר מאחרים.
אמנם צבעים עזים ובולטים הם סימן לבגרות (בעליהם בשלים לרבייה) ולבריאות טובה, אך הם גם חושפים את הזכר לסכנה: הם עלולים למשוך אליו טורפים.
מתברר, כי רוב הנקבות מעדיפות את הזכר הצבעוני והבולט יותר לעין. ואכן, זכר כזה, שמסכן עצמו אך שורד בהצלחה, מעיד על היותו חסון, מנוסה ומוצלח במיוחד.
ישנם בעלי-חיים, שמצאו דרך להימנע מהמשיכה של הטורפים. במינים אלה הזכרים צבעוניים רק בעונת הרבייה, שבה עליהם למשוך נקבות, ואילו בשאר ימות השנה הם בעלי צבעים שאינם בולטים לעין, ואפילו צבעים, המעניקים להם מידה מסוימת של הסוואה.

 


הנקבות לעומתם אינם צבעוניות  ללא צבעים בולטים אלא ההיפך הנקבות מסוות היטב  במקום מחיתן
              
חזרה