שיטה אחרת להרתיע טורפים היא באמצעות דגם של עיניים מדומות, המזכירות מבטים נעוצים של עוף דורס, או של חיה מאיימת אחרת. מראה כזה מרתיע מאוד, גם כשהוא מופיע על כנפיים של פרפר עדין.
חזרה