השאת המשואות

                  

                       ( מסכת ראש השנה פרק ב' משניות ב'- ד') .

 

                                            ( ותודה לתלמידי אלי ונהוראי על הרעיון היפה)

 

 

     בראשונה בכדי להודיע לגולה על קידוש החודש היו משיאין משואות  ,  וכך מעבירים את ההודעה מהר להר .

     אולם מכיוון שהכותים קלקלו והדליקו משואות לא בזמן הפסיקו עם מנהג זה ועברו לשליחת שליחים .

 

"ומאין היו משיאין משואות ?

מהר המשחה לסרטבא ומסרטבא לגרפינא , ומגרפינא לחורן,ומחורן לבית בלתין, ומבית בלתין לא זזו משם ,אלא מוליך ומביא ומעלה ומוריד עד שהיה רואה כל הגולה לפניו כמדורת אש " 

( פרק ב' משנה ד' )

                                   חזרה לדף הראשי                                                                                                                                                          

 

 

 

 


 הר המשחה

                                          סרטבא                                                        בית בלתין

                                                                                                                                    

                                                                  גרפינא

                                                                                          חוורן

 

 

 

                                                        

                                                                                                                                   הגולה