שעשועונים והפעלות

 

 

 

1)      מילים מבולבלות

 

לפניך שמות של חכמים שמופעים במסכת ראש השנה שקצת התבלבלו

נסה לסדר אותם .

 

א.    אלי בן מרגל

ב.     עברי שויה.

ג.       בבא עיקרי .

ד.     דיבר הודיה .

ה.    בוחן  נייר .

 

 

 

2)    תמונות ורמזים

 

לפניך מספר תמונות . עליך לגלות לאיזה נושא במסכת הן קשורות .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3) חמשירים

 

לפניך שלושה חמשירים  בנושא המסכת . אך הכותב המפוזר שכח לכתוב להם את השורה האחרונה נסה לסיים אותם בעצמך.

 

מעשה ברבן גמליאל

שהכין לו טבלה על הכותל

את העדים הוא אירח

שאל אותם על הירח

_________________.

 

 

 

 

                                                            מעשה באדם קצת זקן

                               שהיה קצת חולה ומסכן

                               בערב שבת הוא יצא

                               את הירח ראה

                                ________________

 

                                                              מעשה ברבי יהושוע

                                                              שהיה רב גדול וידוע

                                                              עם רבן גמליאל התווכח

                                                              ואותו לא ניצח

                                                               ________________. 

 

4)תשבץ . שים לב מה יוצא בטור הראשון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

           ההגדרות  :

 

 

1.       עיכב את הזוגות של העדים בלוד .

2.       ראש השנה למלכים ולרגלים .

3.       אחת מהברכות המיוחדות בראש השנה .              

4.       היו מדליקין משאות על פסגת  ה_____.

5.       הודיעו לגולה על קידוש החודש .

6.       אליו הסתכלו ישראל ונרפאו .

7.       ו _______ כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל .

 

 

 

סיימת להשתעשע ? נהנית ?

     לחזרה לדף הראשי לחץ