השופר

      "בחודש השביעי באחד לחודש יהיה

      לכם שבתון ,

       זיכרון תרועה מקרא קודש "

             (  ויקרא כג',כד')

 

 

 

 

 

השופר הוא למעשה הקרניים של בעלי חיים , השם שופר הוא  מהשורש " שפופרת " שמרמז על צורתו של השופר .

 

 

 

לא כל הקרניים של בעלי החיים כשרים לשופר ,ישנם קרניים של בעלי חיים מסוימים שפסולים לשופר ואילו ישנם קרניים אחרות שהן מובחרות למצוות תקיעת שופר .

 

 

" כל השופרות כשרין חוץ משל פרה , מפני שהוא קרן

אמר רבי יוסי והלא כל השופרות נקראו

קרן שנאמר "במשוך בקרן היובל " ( פרק ג' משנה ב' )

 

 

 

 

סוגי קרניים של בעלי חיים :

 

 הקרן המובחרת לתקיעה

בראש השנה היא של היעל.

" שופר של ראש השנה של יעל "

 ( פרק ג' משנה ג' )

 

 

        יעל

 

                          

 

 


                                                              השופר של האיל ( זכרים)

                                                  אף הוא כשר לתקיעה ,

                                                  ובתעניות הוא היה

                                                  המובחר לתקיעה בבית

                                                  המקדש ( פרק ג' משנה ד')

                                                                                                      איל                                                               

 

                                                         

                                                                                                                      

הקרן של הפרה פסולה

לתקיעה בראש השנה

וזאת משום

"שאין קטגור נעשה

סניגור " 

        ( פרק ג' משנה ג' )

 

           פרה

 

 

 

 


                                     הקרניים של הצבי ושל הראם

                                     פסולות לתקיעת שופר , מכיוון

                                    שהם לא חלולות ולכן לא נקראו שופר .

 

 

                  צבי                                                                                                              ראם

 

 

                                                                          

                                             

                                               הקרניים של התיש ושל העז

                                      כשרות לתקיעת שופר

                                       מכיוון שהן חלולות

                                       

 

                  תיש                                                                                                       עז

 

 


             לדף חזרה בנושא השופר   

 

                                                                    חזרה לעמוד הראשי