במסכת ראש השנה ישנם הרבה סיפורים שמהם ניתן ללמוד רבות ולהחכים

ננסה להתמקד בשני סיפורים וללמוד מהם .

 

 

רבן גמליאל ורבי יהושוע

 

 

 

פעם אחת באו שני עדים והעידו שראו את הירח בבוקר במזרח ובערב במערב . קם

רבי יוחנן בן נורי ואמר "עדי שקר הם , זה לא יכול להיות .הירח לא זז ממקום למקום"  אבל רבן גמליאל שהיה נשיא הסנהדרין קיבל את עדותם ( שטען שכנראה בבוקר הם ראו עננים וחשבו שהם רואים את הירח ) .

פעם אחרת באו עוד שני עדים ואמרו " ראינו את הירח בזמנו 

( בליל ה- 30 ) ובליל עיבורו ( בליל ה - 31 ) לא נראה " . קם רבי דוסא בן הרכינס ואמר "עדי שקר הם , זה כמו להעיד על אישה שילדה ולמחרת אתה רואה אותה בהריון " אבל רבן גמליאל קיבל את עדותם  ( כי אמר אולי היו עננים או ערפל בלילה השני ולכן לא ראו את הירח ) , קם רבי יהושוע ( שהיה מזקני ישראל ומבוגר מרבן גמליאל ואמר  לרבי דוסא בן הרכינס "רואה אני את דבריך "

( אני מסכים שהם עדי שקר ).

רבן גמליאל שראה שרבי יהושוע חולק עליו , ויתכן שיהיה מצב שבו יהיו שני תאריכים שונים לחגים ובעיקר ליום הכיפורים ( שהרי החגים נקבעים על פי ראש חודש ) אמר לרבי יהושוע :" אני גוזר עליך שתבוא אלי ביום הכיפורים שיוצא על פי החשבון שלך עם המקל שלך והכסף שלך " .

הלך רבי יהושע והתייעץ עם חכמי ישראל מה לעשות . אמרו לו כולם שהוא חייב לציית לרבן גמליאל  . הלך רבי יהושוע ביום הכיפורים שיצא בחשבונו ובא לפני רבן גמליאל עם כספו ומקלו .

עמד רבן גמליאל ונישק לרבי יהושוע על ראשו ואמר לו " בוא בשלום רבי ותלמידי, רבי בחכמה ,ותלמידי שקיבלת את דברי " .

 

 

 


לקריאת  הסיפור בלשון המשנה

 

שאלות חזרה

 

1)      מדוע קיבל רבן גמליאל את העדים הרי נראה שהם עדי שקר ?

2)      מי לדעתך צודק רבן גמליאל או רבי יהושוע ?

3)      האם לדעתך נהג רבן גמליאל כשורה ברבי יהושוע ?

4)      האם נהג רבי יהושוע כראוי כשציית לרבן גמליאל ?

 

 

 

הבייתוסים וקידוש החודש .

 

 

הבייתוסים והצדוקים היו שתי כתות ( קבוצות ) בעם ישראל , שהיו להם חישובים משלהם מתי צריכים לחול החגים ( לא כמו חכמים ) , ולכן הם ניסו בכל מיני דרכים להטעות את חכמים ולגרום להם לקדש את החודש לא בזמן .

פעם אחת שכרו הבייתוסים שני אנשים בארבע מאות זוז , אחד בייתוסי ואחד פרושי ( מאמין לדברי חכמים ) ואמרו להם :" לכו תעידו בבית הדין שראיתם את מולד הירח " . הבייתוסי נכנס , העיד עדות שקר והלך . כשהפרושי נכנס , שאלו אותו הדיינים : " אמור כיצד ראית את הלבנה ? ". אמר להם :  " עולה הייתי במעלה אדומים וראיתיו שהוא רבוץ בין שני סלעים , ראשו דומה לעגל , אוזניו דומות לגדי, קרניו דומות לצבי, וזנבו מונח לו בין ירכתיו , והצצתי בו ונרתעתי ונפלתי לאחורי . ואם אין אתם מאמינים לי הרי מאתיים זוז צרורין לי בסדיני " . אמרו לו : "מי אמר לך לבוא לכאן ולהעיד כך ? " .אמר להם:  " שמעתי שביקשו בייתוסים להטעות את חכמים , אמרתי ,אלך ואודיע להם  שמא יבואו בני אדם שאינם מהוגנים ויטעו את חכמים ". אמרו לו "מאתיים זוז נתונים לך במתנה , ומי ששכר אותך ייתלה על עמוד " . באותה שעה התקינו חכמים שיקבלו עדות החודש רק ממי שמכירים אותו שהוא לא צדוקי או בייתוסי .

 

( על פי הגמרא מסכת ראש השנה דף כב' ע"ב ) .

 

שאלות חזרה

 

1)      מדוע רצו הבייתוסים להטעות את חכמים ?

2)      מדוע בחר אותו פרושי ללכת דווקא הוא ולהעיד ?

3)      מדוע לדעתך הוא בחר לספר סיפור ולא אמר להם ישר ששילמו לו בשביל עדות שקר ?

4)      מה תיקנו חכמים בעקבות מקרה זה ?

5)      כיצד מתקשר המשפט " לא חרבה ירושלים אלא על שנאת חינם בלבד " לסיפור זה?

 

 

 

חזרה לעמוד הראשי