חינוך חברתי:

לקחתי רק סגריה אחת והנה החל תהליך ההתמכרות

הכנס לאתר המוזיאון הוירטואלי ובחר את העבודה המתארת באופן

  הממחיש ביותר את תהליך ההתמכרות לעישון.

נמק בכתב את בחירתך.

*** כדי להגיע לדף העבודה שלך לחץ על העפרון  

כדי לבצע את הבחירה לחץ כאן:   Virtual Exebition.htm

 בחירתי היא: עבודתו של _____________ באולם מספר __________

העתק לכאן את התמונה שבחרת:


נימוקי הם:
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

                                                                                                       
להרחבת ידיעותיך אודות נזקי עישון הכנס לאתר : http://www.smoky.co.il/

תאם עם המחנך/ת את הצגת תוצרי פעילותך באתר.


חזרה למבוא