קורס מובילי שינוי אילת - פרוייקט סיום

 

                        מגישות : *  עדה שרון -כתובת דואר אלקטרוני:

                                             Adasharn@edu-negev.gov.il   

 

                                                 *  ליאורה בייסקי -כתובת דואר אלקטרוני:

                                            liorabsk@edu-negev.gov.il

 


        מה בתכנית ?     *  מבוא  -

                                           הבהרת המושג "תהליך" והשלכות הקנייתו על בניית

                                            תפיסתו הקוגניטיבית של התלמיד.         

                                     *  דגם לעיבוד נושא להוראה בין תחומית  -

                                           העיבוד כולל התייחסות  לתכנית הלימודים של כיתה ז'.

                                           תחומי הדעת : ספרות, חינוך חברתי, גיאוגרפיה

                                                                 והיסטוריה.                            

                                                 


      למי מיועדת התכנית?          * מורים שמעונינים להתקדם לעיבוד מתוקשב

                                                          של נושאים בראיה בין תחומית.

                                                

                                                            * מורים שמעונינים להקנות את הכלים לזיהוי      

                                                               

                                                          תהליכים דרך חומרי למידה של תכה"ל לכיתות ז.       

 

* תלמידים שרוצים להכיר את תהליך :

ý     ניתוח יצירה ספרותית.

ý     מניעת התמכרות לעישון.

ý     תופעות גיאוגרפיות המשפיעות על פני כדוה"א.

ý     שלבי עיצוב דגל ישראל וסמל ישראל.

 

 


    כתוב אלינו ֱ

 


                                                                   המשך לדף המבוא