האתר תוכנן ע"י :לינדה חורי, שולי קידר ואיריס אלבליה.

 

קצר היסטורי

 

תוכנת הגיליון האלקטרוני, כמו המצאות רבות וחשובות אחרות, פותחה כדי לענות על צורך כלשהו. הדרישה באה מצדם של רואי חשבון וחשבים שרוב עבודתם כרוכה בביצוע חישובים ובהצגת נתונים מספריים התלויים זה בזה. למשל, המשכורת החודשית של עובד נקבעת על-פי תוצאת הסיכום של ערכים מספריים שונים: השכר הבסיסי, תוספת היוקר, הוצאות נסיעה, הוצאות ביגוד וכיו"ב. כאשר חל שינוי באחד או יותר מן הנתונים נדרשת שורה ארוכה ומייגעת של חישובים כדי לעדכן את הנתונים שכרכם תלוי בערכו של הנתון שהשתנה. שינוי בשכר הבסיסי של עובד יגרור שינוי כולל במשכורת החודשית שלו.
תוכנת מחשב שתבצע את השינויים הנגררים באופן אוטומטי תאפשר חיסכון רב בזמן ותמנע טעויות. תוכנת
VISICAIC, שפותחה בשנת 1976, נועדה להתמודד עם האתגר הזה, והייתה לגיליון האלקטרוני הראשון.

מהו גיליון אלקטרוני ?

 

הגיליון האלקטרוני הוא טבלת הבנויה מאוסף של תאים. כל תא בגיליון האלקטרוני יכול להכיל מלל, מספרים ביטויים מתמטיים, נוסחאות המקשרות ביו תאים שונים וכדומה. עוצמתו של הגיליון האלקטרוני היא האפשרות להגדרת תלות בין תאים שונים. שינוי באחד מהם יגרור עדכון אוטומטי בכל תא שתלוי בו. כלומר, הגיליון האלקטרוני מאפשר לבנות ולייצג מודלים חישוביים.
תוכנת הגיליון האלקטרוני מאפשרת להציג את המודל בדרכים שונות: טבלה, תרשים(גרף), מסד נתונם.
כדי להפיק את המרב מן הגיליון האלקטרוני, להכיר את מבנהו ואת אופן פעולתו ולהתנסות בתכנון, פיתוח ויישום של מודלים חישוביים באמצעותו. כל זאת ועוד-בהמשך

 

 

תרשים זרימה

  המשך