בס"ד

ובשביעית תשמטנה ונטשתה
 

 

 

 

 

 

 

 

 


בשנה"ל הבעל"ט תחול שנת השמיטה בחרנו לעסוק

 

בנושא זה ולהביאו לתלמידים ערוך עם דפי עבודה .

 

עבודה נעימה

מאיר ואהרון אדרי

הסבר ענן: מצוות השמיטה