כניסה למערכת
מורשת ברשת - חידון מידעני מקוון
איילה אבני
הדרכה למשתמש

 

משרד החינוך, מנהל מדע וטכנולוגיה, גף יישומי מחשב
משרד החינוך, מחוז דרום

 

 
 

 לפרטים נוספים ולחידון

ספר אורחים

 ארכיון סרטוני מורשת