חלק ג - דמוקרטיה

כתיבת החידון -  איילה אבני- מרכז הדרכה - ידע-רום
בניית החידון -  אלישע בביוף
הגהה -  אודי ושלמה יוליס

א. הנחיות כלליות - לחצו כאן לקבלת ההנחיות....

   ב. פרטים על המשתתף/פת -

  :כיתה

  :שם המורה

  :שם התלמיד/ה


  :ישוב

  :שם בית הספר

   ג. שאלות החידון -

 

שאלה 1-
במה עוסקת אמנת ז'נבה?
  בהתנהגות בזמן מלחמה, טיפול בפצועים, חיילים ושבויים
  בכללי התנהגות במשחקי האולימפיאדה
  בהגדרת זכויות האדם והאזרח
  בסיוע לחתימת הסכמי שלום בין מדינות


 

שאלה 2-
מה מבטא חוק השבות?
  את חובת ההתיישבות של כל היהודים במדינת ישראל
  את זכותו של כל יהודי לעלות לישראל ולקבל אזרחות ישראלית ללא כל תנאי
  את האיסור על מתן אזרחות לתושבים שאינם יהודים
  את זכותם של היהודים לשוב לארצות מוצאם


 

שאלה 3-
מה תפקידו של בג"ץ - בית-משפט גבוה לצדק?
  לתת פסקי דין, אם בתי המשפט מתעכבים
  לפקח על רשויות השלטון, ולתת מענה למי שטוען כי נפגע מהן
  לתת הכשרים בהשגחה מיוחדת
  כל התשובות נכונות


 

שאלה 4-
הגזענות מנוגדת ל:
  הפלייה
  סובלנות
  שנאת זרים
  דעות קדומות


 

שאלה 5-
הבחירות במשטר דמוקרטי מאפשרות בעיקר..
  ביקורת ופיקוח על השלטון
  שיתוף מרבי של העם בשלטון
  הערכה ורענון של מוסדות השלטון
  תשובות 1 ו- 3 נכונות


 

שאלה 6-
תפקידה המרכזי של הכנסת הוא:
  לבקר את פעולות הממשלה
  לאשר את תקציב המדינה
  לחוקק חוקים בכל תחומי החיים
  לבחור את נשיא המדינה ואת מבקר המדינה


 

שאלה 7-
איזה מהמשפטים מתאר את המושג הומניזם?
  השקפת עולם שעיקריה הם פיתוח הרוח האנושית
  השקפה הדוגלת בפיתוח התרבות, האומנות והמדע
  השקפה המדגישה את מקומו של האדם כמרכז הבריאה וכאחראי לגורלו
  כל התשובות נכונות


 

שאלה 8-
"קו העוני" - קביעה המפרידה בין ההכנסות של אנשים המאפשרות להן קיום ראוי, לבין ההכנסות שאינן מאפשרות קיום ראוי. חישוב קו העוני הוא יחסי ומושפע מרמת ההכנסה במשק. לשם מה נקבע קו זה?
  כדי לאפשר למדינה לנקוט מדיניות שונה שתצמצם את מספר העניים
  כדי לעדכן את הנתונים הסטטיסטיים במדינה
  כדי להשלים הכנסות לאנשים שמתחת לקו העוני ולאפשר להם לשמור על רמת חיים הוגנת
  כדי ליידע את ציבור הבוחרים במספר העניים במדינה


 

שאלה 9-
אדם נברא בצלם – כבוד האדם. האדם נוצר בצלם אלוהים על כן זכותו לחיים, לכבוד ולחירות ואין השלטון רשאי לשלול זכויות אלה ממנו. לאיזה אמרה מאמרות חז"ל מתאים מושג זה:
  "ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה"
  "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך"
  "איזה הוא המכובד המכבד את הבריות"
  כל האמרות מתאימות


 

שאלה 10-
סמן את התשובה שאיננה נכונה.
מהי אמנה חברתית?

  הסכמה מרצון של בני אדם להתארגן בחברה ולקבל על עצמם כללים וחוקים
  מסמך כתוב שראשי מדינות העולם מחויבים לחתום עליה באו"ם
  מעניקה לאדם ביטחון קיומי רב יותר ודאגה לצרכיו ולזכויותיו
  רעיון העומד בבסיסה של כל מדינה דמוקרטית


 

שאלה 11-
אמנות זכויות האדם: אמנות הקובעות שלכל אדם באשר הוא אדם מוקנות זכויות, כגון: חופש דת, מצפון ואמונה, חופש הביטוי והזכות לפרטיות, הזכות לשוויון, לחיים ולביטחון. מהו תפקיד המדינה בכל הקשור לאמנת זכויות האדם?
  תפקיד המדינה להימנע מלפגוע בזכויות האדם
  תפקיד המדינה לפעול כדי להגן על זכויות האדם באמצעים מגוונים
  תפקיד המדינה לקבוע ולהחליט מהן זכויות האדם שעל פיהן תנהג
  תשובות 1 ו- 2 נכונות


 

שאלה 12-
אמנת זכויות הילד - אמנה זו התקבלה באו"ם במטרה להגן על הצרכים המיוחדים של ילדים. מדוע היה צורך באמנה מיוחדת לשמירה על זכויות הילד?
  מכיוון שהילדים תלויים במידה רבה במבוגרים והמבוגרים לא תמיד שומרים על זכויות הילדים
  כדי להגן על ילדים מגיל 1 – 4 כיוון שאינם יכולים להגן על עצמם
  כדי לפתור את הבעיות של ילדים משכבות המצוקה
  כדי להסביר את חובת האחריות הנדרשת מילדים כלפי מבוגרים


 

שאלה 13-
בתי הדין הדתיים דנים בעניינים בתחום:
  הפלילי
  האישי
  הפוליטי
  הביטחוני


 

שאלות 14-16-
הפרדת רשויות. במשטר הדמוקרטי קיימות שלוש רשויות נפרדות שאינן תלויות האחת בשנייה, מצב המאפשר ביקורת הדדית של רשויות השלטון זו על זו וחלוקת סמכויות ביניהן. איזו רשות מתוארת בכל תמונה?
תמונה
רשות
תמונה 1
תמונה 2
תמונה 3


 

שאלות 17-23-
לפניך רשימת סמכויות של רשויות השלטון השונות. התאם את הסמכות לרשות השלטון.
סמכות
רשות
דנה בסכסוכים שונים
מחוקקת את החוקים
קובעת קווי מדיניות ומוציאה אותם לפועל
מכהנים בה 120 נבחרי העם
מוציאה לפועל חוקים
מנהלת את עניני המדינה בתחומי מדיניות החוץ והפנים
מפרשת את החוקים הקיימים


 

שאלה 24-
מי כתב את ההמנון של מדינת ישראל?
  בנימין זאב הרצל
  נפתלי הרץ אימבר
  חיים וייצמן
  חיים נחמן ביאליק


 

שאלה 25-
דמוקרטיה היא:
  צורת משטר בה שותפים האזרחים בקביעת השלטון
  צורת משטר בה שולט שליט יחיד
  צורת משטר בה שולט המיעוט בעם
  צורת משטר בה שולט המעמד הגבוה


 

שאלה 26-
" בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים והוריש לעולם את ספר הספרים הנצחי". מאיפה לקוח ציטוט זה?
  מגילת זכויות האדם
  אמנת ז'נבה
  מגילת העצמאות
  המגילות הגנוזות


 

שאלה 27-
מהו תפקידו של הנשיא ?
  להקים את הממשלה לאחר הבחירות
  לתת חנינות לעבריינים
  לייצג את המדינה ואת אזרחיה כלפי פנים וכלפי חוץ
  לאשר את החוקים שהרשות המחוקקת מציעה


 

שאלה 28-
לפניך מדרש אגדה של חכמנו זיכרונם לברכה. לאיזה מושג מתאים סיפור זה?
משה מבקש מן הקדוש ברוך הוא בשעת מיתה (לפני מותו): ריבונו של עולם גלוי לפניך (אתה מכיר) דעתו של כל אחד ואחד מהם, ואין דעתו של זה דומה לדעתו של זה, ובשעה שאני מסתלק מהם בבקשה ממך אם ביקשת למנות עליהם מנהיג, מנה עליהם אדם שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו (מדרש תנחומא).
  חירות
  גזענות
  פלורליזם
  שוויון


 

שאלה 29-
הזכות לשוויון - שוויון של כולם בפני החוק ואיסור אפליה מטעמים של השתייכות לגזע, גיל, לקבוצה אתנית למין, לדת או ללאום. איזה מהמקרים הבאים מהווה הפרה חמורה של הזכות לשוויון?
  הכניסה לפאבים ושתיית משקאות חריפים מותרת למבוגרים ואסורה לילדים ולבני נוער
  הצבעה בבחירות לכנסת מותרת רק מגיל 18 ומעלה
  תושבים הגרים באזורים מסוימים בארה"ב מסרבים להשכיר דירות לשחורי עור
  אוניברסיטאות משריינות מספר מסוים של מקומות בפקולטה לרפואה לבני מיעוטים


 

שאלה 30-
"הוי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות והוי דן את כל האדם לכף זכות (אל תמהר לחרוץ את דינו)" (פרקי אבות). לאיזה מושג מתאימים הציטוטים מדברי חז"ל?
  סובלנות
  פלורליזם
  זכות לחירות
  הזכות לשוויון


 

שאלה 31-
הזכות לחירות היא:
  זכותו של כל אדם להתנהג כרצונו
  זכותו של כל אדם להתנהג כרצון חבריו
  זכותו של כל אדם להתנהג כרצונו על פי המותר בחוק
  זכותו של כל אדם להתנהג כרצון חבריו על-פי המותר בחוק


 

שאלה 32-
המשפט הבא המצוטט מתוך מגילת העצמאות: "מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות". למי מכוונות זכויות אלה?
  עולים חדשים
  מיעוטים
  דתיים
  עובדים זרים


 

שאלה 33-
מהי אופוזיציה?
  המפלגה הגדולה ביותר
  המפלגה הגדולה ומפלגות שחברו אליה
  המפלגות המתנגדות למפלגות המרכיבות את הממשלה
  המפלגה שנבחרה ע"י הנשיא כמפלגה המסוגלת להרכיב את הממשלה


 

שאלה 34-
מי הם "המיעוטים"?
  בעלי האמצעים הדלים
  אנשים הנבדלים מהרוב במוצאם/ בדתם/ בלשונם
  האזרחים הדתיים בישראל
  הנשים בישראל


 

שאלה 35-
חוק חינוך ממלכתי מחייב כל ילד וילדה ללמוד במערכת החינוך מגיל 5 – גן חובה עד כיתה י'. הלימודים עד סיום כיתה י"ב הינם חינם.לשם מה חוקקו חוק זה?
  מתן חינוך על בסיס עקרונות משותפים לעם כולו
  להפריד בין החינוך היהודי להשכלה הכללית
  להבטיח את השכלתו ותרבותו של דור העתיד
  תשובות 1 ו- 3 נכונות


 

שאלה 36-
מה המקור של פסי התכלת והרקע הלבן בדגל ישראל?
  כחול ולבן הוא ביטוי לתקווה
  השמיים, הים והאור בארץ ישראל
  הטלית, כסמל מהמסורת היהודית
  תשובות 1 ו-2 נכונות


 

שאלה 37-
מדוע נבחרה המנורה לייצג את סמל המדינה?
  מבטאת אור, תקווה לשלום ואת המשמעות של אור לגויים
  מסמלת את היהדות מראשיתה - מנורת בית המקדש
  מסמלת את שאיפת ישראל לעצמאות ונגד כיבוש זרים
  תשובות 2 ו – 3 נכונות

      
(ריכוז תשובות של תלמידים (כניסה עם סיסמה