חלק ב - יהדות

כתיבת החידון -  איילה אבני- מרכז הדרכה - ידע-רום
בניית החידון -  אלישע בביוף
הגהה -  אודי ושלמה יוליס

א. הנחיות כלליות - לחצו כאן לקבלת ההנחיות....

   ב. פרטים על המשתתף/פת -

  :כיתה

  :שם המורה

  :שם התלמיד/ה


  :ישוב

  :שם בית הספר

   ג. שאלות החידון -

 

שאלה 1-
באיזה אירוע בתולדות אברהם אבינו הובטחה לו ארץ ישראל?
  עקידת יצחק
  ברית בין הבתרים
  ביקור המלאכים באוהלו
  הולדת יצחק


 

שאלה 2-
האירוע המתואר בתמונה מבטא את האמונה המוחלטת ב ה' - מהו האירוע?
  רצח הבל
  גירוש ישמעאל
  עקידת יצחק
  ביקור המלאכים אצל אברהם


 

שאלה 3-
יצחק מתייחס אל ישמעאל כמו יעקב אל:
  לבן
  עשו
  לוט
  יוסף


 

שאלה 4-
היכן קבורים אבות האומה?
  קבר רחל
  קבר ר' שמעון בר יוחאי
  מערת המכפלה
  הכותל המערבי


 

שאלה 5-
שנים עשר השבטים הם מצאצאי הבנים של:
  יעקב
  אברהם
  יצחק
  נח


 

שאלה 6-
מה הסיבה לכך שיציאת מצרים, נחשבת לאחד האירועים החשובים בתולדות עם ישראל, אירוע המוזכר פעמים רבות בתנ"ך?
  יציאת מצרים מבטאת את היסוד העיקרי לאמונת עם ישראל בה' אלוהי ישראל
  יציאת מצרים מבטאת את חולשתם של עמים אחרים לעומת גבורתו של עם ישראל
  יציאת מצריים אירוע המראה את גדולתו של אלוהי ישראל ואת יכולתו להושיע
  תשובות 1 ו- 3 נכונות


 

שאלה 7-
במעמד הר סיני ניתנו לעם ישראל התורה ולוחות הברית ובהם חרוטות עשרת הדברות. מהו הדיבר הראשון?
  לא תרצח
  זכור את יום השבת לקדשו
  אנכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים
  לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני


 

שאלה 8-
מי כבש את ירושלים וקבע אותה כעיר בירה לפני 3000 שנה?
  אברהם אבינו
  יעקב אבינו, ישראל
  דוד המלך
  שלמה המלך


 

שאלה 9-
מי בנה את בית המקדש הראשון בהר המוריה בירושלים?
  דוד המלך
  יהושוע בן נון
  שלמה המלך
  שאול המלך


 

שאלה 10-
מי החריב את בית המקדש הראשון?
  תגלת פלאסר מלך אשור
  נבוכדנאצר מלך בבל
  כורש מלך פרס
  אנטיוכוס אפיפנס השליט היווני


 

שאלה 11-
באיזה שנה חרב בית המקדש הראשון ובני ישראל הוגלו מארצם?
  930 לפנה"ס
  662 לפנה"ס
  586 לפנה"ס
  400 לפנה"ס


 

שאלה 12-
סמן את התשובה שאיננה נכונה.
מהם המאפיינים של בית המקדש הראשון?

  בית המקדש המפואר נבנה מאבני גזית ומארזי הלבנון
  בית המקדש הראשון עמד על תילו כ-400 שנה
  בית המקדש הראשון נבנה בשילה
  המקדש היה מקום הפולחן המרכזי, אליו עלו לרגל בשלושת הרגלים


 

שאלה 13-
מתי נבנה בית המקדש השני?
  10 שנים אחרי חורבן בית ראשון
  100 שנה אחרי חורבן בית ראשון
  70 שנה אחרי חורבן בית ראשון
  700 שנה אחרי חורבן בית ראשון


 

שאלה 14-
מי האיש שניצח וכבש את בבל והכריז שהיהודים יכולים לחזור לארצם לאחר שנות הגלות ולבנות מחדש את בית המקדש?
  טיטוס
  נבוכדנאצר
  נחמיה
  כורש


 

שאלה 15-
עולי בבל בהנהגתם של עזרא ונחמיה בנו את:
  ירושלים
  בית המקדש השני
  בית המקדש הראשון
  הר הבית


 

שאלה 16-
מי החריב את בית המקדש השני?
  יוון
  רומי
  מצרים
  פרס


 

שאלה 17-
מתי חרב בית המקדש השני?
  בשנת 500 לפנה"ס
  בשנת 70 לפנה"ס
  בשנת 70 לספירה
  בשנת 600 לספירה


 

שאלה 18-
נקבעו ארבעה ימי צום ואבל על חורבן בית המקדש ועל היציאה לגלות. מהו יום הצום החשוב מכולם שנקבע לזכר היום שבו נחרבו שני בתי המקדש?
  צום גדליה
  צום תשעה באב
  צום י"ז בתמוז
  צום עשרה בטבת


 

שאלה 19-
מה היא ההלכה?
  שם כולל לכל החוקים, הדינים והמצוות שביהדות
  הפירושים וההסברים שנתנו חכמים לתורה, ולתנ"ך
  פרשנויות ומאמרים על התנ"ך
  אוסף של אגדות וסיפורי חוכמה


 

שאלה 20-
כיצד נקראים השירים שבתמונות?
  שירי געגועים
  תפילות
  זמירות ופיוטים
  שירי אהבה


 

שאלה 21-
מצוות התלויות בארץ הן מצוות שאפשר לקיים רק בארץ ישראל. איזה מבין המצוות שלהלן מתאימה להגדרה?
  שמירת השבת
  שנת שמיטה
  גמילות חסדים
  צום תשעה באב


 

שאלה 22-
מדוע נהוג לקיים את טקס ברית המילה?
  לאות ברית שכרת ה' עם אברהם וזרעו אחריו
  להבדיל את היהודים מן הגויים
  לשמור על היגיינה של הגוף
  לשמור על בריאות הגוף


 

שאלה 23-
איזה פעולה מבצעים כדי להבטיח שחג הפסח יחול תמיד באביב וכדי להתאים את הלוח העברי, המבוסס על שנת הירח, ללוח השנה הכללי המבוסס על שנת השמש?
  מוסיפים יום לחלק מהחודשים - חלק מהחודשים הם בני 31 יום
  אחת לשנתיים שלוש יש שנה מעוברת – מוסיפים חודש אדר ב'
  אחת לארבע שנים יש שנה מעוברת מוסיפים חודש אלול ב'
  כל התשובות אינן נכונות


 

שאלה 24-
באיזו תקופה בתולדות עם ישראל היה נס חנוכה?
  בתקופת יציאת מצרים
  בתקופת בית ראשון
  בתקופת בית שני
  בתקופת שיבת ציון


 

שאלה 25-
מה המקור של השם "פורים" (פור = גורל)?
  על שם הגורל שהפיל המן הרשע כדי לקבוע את תאריך השמדת היהודים
  על שם "מגילת פורים" אותה יש לקרוא מיד עם כניסת החג
  על שם הגורל שהפיל אחשוורוש בבקשו לבחור מלכה חדשה
  על שם גורלם הקשה של היהודים בפרס והצלתם ע"י מרדכי


 

שאלה 26-
מהו התאריך העברי של יום העצמאות הראשון?
  ה' בסיוון תש"ס
  ז' באייר תש"ט
  ה' באייר תש"ח
  ה' בסיוון תש"ח


 

שאלות 27-29-
מה מסמלות התמונות בטקס הנישואין?
תמונה
סמל ל
תמונה 1
תמונה 2
תמונה 3


 

שאלה 30-
כיבוד הורים ומורים.מהו הנוסח של מצוות כיבוד הורים בעשרת הדברות? כבד את אביך ואת אמך למען…..
  יאריכון ימיהם על האדמה אשר ה' אלוקיך נותן לך
  יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלוקיך נותן לך
  תראה ברכה בכל עמלך על האדמה הזאת
  אין תשובה נכונה


 

שאלה 31-
כשרות. אכילת בשר מותרת:
  כאשר הבשר עבר תהליך הכשרה
  כאשר הבשר עבר שחיטה כשרה
  כאשר הבשר אינו מכיל מים
  תשובות 1 ו- 2 נכונות


 

שאלה 32-
מיסטיקה קבלה וזוהר. מהי תורת הקבלה?
  תורת הסוד והמסתורין
  פרשנות לספרי התורה
  תורת הנביאים האחרונים
  פרשנות לספר תהילים


 

שאלה 33-
מהו ספר "מחזור תפילה"?
  ספר שבו כתובה פרשת השבוע
  ספר התפילות לימים נוראים ולשלושת הרגלים
  ספר שבו כתובות כל ההפטרות
  ספר המתאר את מחזור החיים ביהדות


 

שאלה 34-
שלושת המועדים שהתורה ציוותה לעלות בהם לרגל לירושלים, הם:
  ראש השנה, סוכות ופורים
  חג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות
  חג פורים, חג הפסח וחג השבועות
  חג הפסח, חג השבועות וראש השנה


 

שאלה 35-
"אסרו חג" הוא:
  כינוי למוצאי החג
  כינוי נוסף לשמיני עצרת
  יום החג האחרון החל בשבת
  יום נוסף שלאחר שלושת הרגלים


 

שאלה 36-
הפירושים וההסברים שנתנו חכמים לתנ"ך וכן ההלכות והדינים שפסקו חכמים בכל תחומי החיים, נקראים "תורה שבעל פה". משנת 220 לספירה החלו לכתוב את התורה שבע"פ. מהם הספרים הכלולים בתורה שבע"פ?
  שולחן ערוך- ר' יוסף קארו
  מורה נבוכים והיד החזקה-הרמב"ם
  ספר הזוהר ותורת הקבלה-רבי יצחק לוריא האר"י
  המשנה והתלמוד


 

שאלה 37-
על מות אדם יושבים שבעה:
  אב, אם, אח, אחות, בנו, בתו
  בן או בת זוג
  בני משפחתו כולל דודים דודות
  תשובות 1 ו-2 נכונות


 

שאלה 38-
ה"ימים הנוראים" הם:
  הימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב
  הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים
  הימים שבין יום הכיפורים לסוכות
  הימים שבין פסח לשבועות


 

שאלה 39-
היכן מניחים בבית הכנסת את ספר התורה בעת הקריאה?
  במרכז האולם על הבימה או על התיבה
  במקום הגבוה ביותר בבית-הכנסת
  בסמוך לקיר הפונה לכיוון מזרח
  בקיר הפונה להר הבית בירושלים


 

שאלה 40-
במשנה במסכת אבות אמרו חז"ל: "על שלושה דברים העולם עומד: "על התורה ועל העבודה ועל_________"-
  נתינת צדקה
  אהבת הבריות
  גמילות חסדים
  עזרה לזולת


 

שאלה 41-
רב ורבנות. רב הוא:
  תואר דתי לתלמיד חכם הבקי בהלכה
  תלמיד חכם המוסמך לפסוק הלכה
  כינוי למורה המלמד בציבור הדתי
  כינוי המקובל בציבור הדתי לאדם מכובד ובעל משפחה


 

שאלה 42-
מה מאפיין את הבעל שם טוב (הבעש"ט) ?
  מחבר הספר שולחן ערוך
  מחבר ספר הזוהר ועוסק בתורת הקבלה
  מייסד תנועת החסידות
  פרשן ידוע של התורה


 

שאלה 43-
מה היה עיסוקו העיקרי של הרמב"ם?
  רופא הסולטאן במצרים
  מנהיג הקהילה היהודית במצרים
  איש הלכה סופר ופילוסוף
  כל התשובות נכונות


 

שאלה 44-
מה היה עיסוקו העיקרי של רש"י (רבי שלמה יצחקי) ?
  סופר סת"ם
  מנהיג קהילת יהודי צרפת
  פרשן של המקרא והתלמוד
  כתב ספרי הלכה וחוקים


 

שאלה 45-
מתי עורכים קידוש?
  במוצאי שבת
  בליל שבת
  בליל שבת ובשבת בבוקר
  בשבת בצהרים


 

שאלות 46-48-
תפילות וברכות: התאם את התפילה להגדרה הנכונה:
תפילה
הגדרה
תפילת אחר הצהריים
תפילת בוקר נוספת בשבת ובחגים
תפילת בוקר


 

שאלה 49-
לאיזה חלק בתנ"ך שייכות מגילת איכה ומגילת רות?
  תורה
  נביאים
  כתובים
  דברי הימים


 

שאלה 50-
קורותיהם של אבות האומה מסופרים בספר-
  בראשית
  שמות
  במדבר
  ויקרא


 

שאלה 51-
תור הזהב הוא כינויה של תקופת פריחה של היהודים בספרד בימי הביניים בה פרחה השירה, ההגות והפרשנות. בין הבולטים שבחכמי ספרד היה:
  רבי יוסף קארו
  רש"י
  רבי יהודה הלוי
  רבי שלום שבזי


 

שאלה 52-
עם הכיבוש הנוצרי של ספרד השתנה היחס ליהודים ומצבם החל להידרדר. ב-1492 הוצא צו גירוש לכל יהודי ספרד. מה הייתה הסיבה הרשמית לגירוש היהודים?
  עושרם והצלחתם של היהודים
  התנכלות היהודים לשכניהם הנוצרים
  היהודים לא הסכימו להמיר את דתם ולהתנצר
  היהודים עוררו התנגדות בגלל מנהגיהם השונים


 

שאלה 53-
תנועת ההשכלה קמה במאה ה-18 במערב אירופה, ה"משכילים" היהודים לא הסתפקו רק בידיעת התורה אלא הוסיפו בקיאות בהשכלה כללית. מי היה המנהיג הרוחני של תנועה זו?
  אברהם אבן עזרא
  יהודה הלוי
  משה מנדלסון
  ר' יהודה הנשיא

      
(ריכוז תשובות של תלמידים (כניסה עם סיסמה