תוכנית לימודים ביסודות המחשב
יחידה 1 – פסקל

 

 
 

1.       כללי

התוכנית מיועדת לתלמידי כיתה י` שייגשו לבחינת הבגרות ברמה של 1 יח"ל.

בתוכנית גרעין חובה ו- 2 מסלולי בחירה כמפורט להלן:

 

א.               מסלול בחירה 2  - פרקים 1,2,3,5

תלמידים הלומדים לפי מסלול בחירה 2 רשאים להיבחן ברמה של 1 יח"ל ובזאת לסיים את לימודי "מבוא מדעי המחשב"

 

2.       מטרות לימודיות

א.      התלמיד יכיר את מבנהו הכללי של המחשב ואת יחידותיו העיקריות.

ב.      התלמיד יכתוב תכניות מחשב פשוטות בשפת תכנות עילית.

ג.        תלמיד הלומד בחירה 1 ידע להסביר ולבצע תכנית מחשב וילמד את מבני הבקרה בשפת תכנות.

ד.      תלמיד הלומד במסלול בחירה 2 ידע לבצע ולהסביר את המשמעות של ביצוע תכנית מחשב וירכוש מיומנות של שימוש בכלי תוכנה ויישומיהם.

 

3.       הנחיות לארגון המעבדה

א.      על ביה"ס לדאוג לצייד את מחשביו בתוכנה מתאימה. יש להצטייד גם בספרות התוכנה לסוגיה, גם אם היא באנגלית בלבד.

ב.      יש לודא שהמורה במעבדה יסביר את כללי ונוהלי הבטיחות במעבדה ויקפיד על ביצועם.

ג.        בית-הספר ידאג לתקינות הציוד. ציוד מקוקל יתוקן תוך 48 שעות.

ד.      לצורך תרגול בשפת פסקל או תמלילוגו, יש לצייד כל עמדת מחשב בתוכה מתאימה.

ה.      לצורך לימוד כלי תוכנה ויישומיהם יש להצטייד בתוכנות משולבות שנרכשו כחוק והוכרו ע"י משרד החינוך והתרבות.

 

4.       הנחיות לארגון הלימודים ההתנסותיים במעבדה

א.      במעבדה אין להושיב יותר מאשר שני תלמידים ליד עמדת מחשב אחת.

ב.      התלמידים יחונכו לשמור על הציוד הסדר והניקיון.

ג.        שעות המעבדה הן שעות הוראה לכל דבר, והן תועברנה על-ידי מורה המקצוע של הכיתה. על-פי תכנית הלימודים כל תלמיד ילמד מדי שבוע 2 שעות התנסות במעבדה.

ד.      שיעור התנסות ראשון יועבר במעבדה ללא תרגול וינוצל להצגת חלקי המחשב השונים בזרת הציוד הנמצא במעבדה.

ה.      מומלץ לאפשר להקצות לתלמידים שעות לעבודה עצמית במעבדה, נוסף על שעות המעבדה הרשמיות. בשעות הנוספות יעסוק התלמיד בהכנת שיעורי הבית ובתרגול עצמי על-פי הבנתו.

 

5.       הנחיות לארגון חומר הלימוד במקצוע

א.      שיעורים אחדים יוקדשו לטיפול בזיכרון החיצוני. התלמיד ילמד לשמור תכנית (קובץ), לקרא את ספריית התוכניות, לשחזר תכנית, לתקן תכנית, לשמרה מחדש ולהדפיסה.

ב.      שיעורים נוספים יוקדשו ללימוד עקרונות השימוש הנכונים במקלדת, קשר עין – סמן במסך, הוראות היסוד של מערכת ההפעלה ובהפעלת העורך (Editor) בהתאם לצורך.

ג.        מושג האלגוריתם יוסבר תוך כדי העבודה התכנותית ולא כפרק בפני עצמו. ההוראות הבסיסיות של השפה יילמדו במעבדה בעבודה עצמית. המורה יסכם כל הוראה לאחר ההתנסות.

ד.      שעות המעבדה אמורות ללוות את חומר הלימוד העיוני במהלך כל שנת הלימודים. יש לנצל שעות אלו לתרגול מעשי של נושאים הדורשים הדגמה, וכן לביסוס הידע התיאורטי שנרכש בכיתה.

ה.      בפרק 5, הכרת הגליון האלקטרוני (5.1) הוא חובה לכל התלמידים הבוחרים במסלול 2. בנוסף יש לבחור באחד מתוך 3 כלי התוכנה הנוספים.

 

6.       הנחיות דידקטיות

א.      המורה ידאג ששיעור המעבדה ינוצל בצורה יעילה. התלמידים יריצו וידפיסו תוכניות שהכינו כחלק משיעורי הבית, כדי לבדוק את נכונותן. אין להפוך את השיעור במעבדה ללימוד קלדנות בלבד.

ב.      מומלץ שלימוד כלי תוכנה ייעשה ע"י הדגמת החומר בעזרת תרגילים דומים, תוך התמקדות ושימוש בדוגמאות מעשיות מתחומי הלימוד של המגמה.

ג.        מכל התוכניות או היישומים שיכתבו התלמידים יודפסו פלטים כדי שהתלמידים ינהלו תיק תרגילים מסודר ובהם יישמרו פלטי המדפסת עם התיעוד (ניסוח הבעיה, אלגוריתם במידת הצורך, הגדרות משתנים וכד`).

ד.      לצורכי הדגמה מומלץ לחלק לתלמידים קטעי תוכניות על-גבי תקליטונים ו/או להשתמש במטול/מקרן המתחבר למחשב. בבית הספר שמותקנת בו רשת תקשורת בין המחשבים, ניתן לנצלה לצרכים אלו.

ה.      את השיעורים העיוניים רצוי לנצל להוראת נושאים, ולא ללמוד הוראות השפה (פקודות). על המורה להכין תרגילים שפתרונם מחייב שימוש בהוראות הנלמדות בפרק הנדון. לימוד ההוראות ייעשה במהלך פתרון הבעיות.

ו.        אין צורך ללמוד בעל-פה פקודות. שיטת הלימוד צריכה להתבסס על ניתוח הבעיה והצעת דרכים לפתרונה, וכן להוביל לקראת מבחנים עם חומר עזר פתוח.

ז.       יושם דגש באימות אלגוריתם ע"י סימולציה ידנית (טבלת מעקב), עוד לפני מימושו. בשלב מוקדם יילמד ניפוי שגיאות המבוסס על משפטי הדפסה אבחנתיים (הדפסות ביניים) ושימוש ב- Trace. יושם דגש בפיתוח נתוני בדיקה הולמים, לצורך בדיקת נכונות התכנית ויעילות הביצוע.

ח.      חזרות ומבחנים הם חלק בלתי נפרד מרצף הלימודים וההוראה במקצוע והמורה יתכנן את החזרות והמבחנים בהתאם לצרכים.

ט.      במידה והתלמידים מתקשים בשפת פסקל, מומלץ להורות את שעות התכנות בהתבסס על שפת בייסיק מובנה.

 

כיתה י`
ראשי פרקים

עיוני –  1 ש"ש

מעשי – 2 ש"ש

 

 

מס` השעות המוקצות

 

עיוני

התנסות

1. הכרת המחשב

5

10

2. מושגי יסוד במדעי המחשב

5

 

3. יסודות התכנות א`

6

14

5. כלי תוכנה ויישומיהם

14

36

סה"כ

30

60

 

מסלול בחירה 2-            פרקים 1,2,3,5

 

פירוט הנושאים

 

                                                                                                            עיוני     התנסות

1.         הכרת המחשב ........................................................... סה"כ      5          10

1.1            המחשב מהו

1.2            מבנה המחשב

1.2.1          סימולציה של פעולות מחשב

(הדגשת ההבדלים בין נתונים להוראות).

1.3            אמצעי קלט/פלט

1.4            אמצעי זיכרון חיצוניים:

1.4.1          כונן תקליטונים ותקליטון מגנטי

1.4.2          תקליטון (דיסק) קשיח

1.4.3          סרטים מגנטיים

1.5            הפעלת המחשב ושימוש במערכת ההפעלה –

התנסות בפעולות, כגון: טעינת תוכניות,

הרצת תוכניות, הפקת פלט על פי קלט נתון

ובדיקת נכונותו. העתקת תוכנית, שכפול

דיסקט, איתחול דיסקט, מחיקת קבצים,

 שימוש במחיצות.

1.6            שימוש בעורך

 

2.         מושגי יסוד במדעי המחשב ..................................... סה"כ          5

6.1.    אלגוריתם ותכנותיו

6.2.    אלגוריתם מילולי ככלי להצגת פתרון לבעיה

6.3.    תרשים זרימה

6.4.    אימות האלגוריתם ע"י שימוש בטבלת מעקב

6.5.    הצגת פתרון לבעיה נתונה באמצעות

עידון הדרגתי.

 

3.         יסודות התכנות א` ................................................ סה"כ           6          14

3.1            התוכנית הכללית

3.2            הוראות קלט/פלט

3.3            סוגי נתונים ומשתנים (כולל מחרוזות)

3.4            הדפסת כותרות

3.5            הוראות הצבה

3.6            פעולות אריתמטיות

3.7            פונקציות ספרייה: : שורש ריבועי, ערך מוחלט,

מספרים אקראיים, החלק השלם

הערה: יש להורות את שעות התכנות בהתבסס על

           שפת פסקל או על בייסיק מובנה

 

 

5.         כלי תוכנה ויישומיהם ........................................ סה"כ              14         36

5.1               הכרת הגיליון האלקטרוני – פרק חובה

5.1.1          הכרת הגיליון ותכנותיו

5.1.2          שימוש בעזרת (Help) של התכנית

5.1.3          הכנסת מידע לגיליון ודפדוף בו

5.1.4          יישומים חישוביים בגיליון:

5.1.4.1    הכנסת נוסחאות פשוטות:

הפקודות COPY ו- MOVE

(או דומות להן, בהתאם לסוג הגיליון)

5.1.4.2    הפונקציות INT, MIN, MAX, AVG, SUM, COUNT

5.1.4.3    כתובות יחסיות ומוחלטות (ללא כתובות מעורבות)

5.1.4.4    הוראת IF בסיסית." (נ"ה 7, עמ` 21)

5.1.5          טעינה ושמירה

 

 

ספרות

1.                   תכנות מבני בשפת פסקל בה"ס לטכנולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה, 1986

2.                   טורבו פסקל – תכנות מבני למתחילים ומתקדמים, אבא אנגלבג, הוצאת הוד עמי, 1991

3.                   טורבו פסקל – הוצאת אופוס, 1990

4.                   פרקי יסוד במדעי המחשב – דוד הראל, הוצאת משרד הביטחון, 1986