תמלילוגו

 

אתר זה מכיל חומר לימוד בתמלילוגו המחולק לתקופות מי שבוחר ללמד תמלילוגו+ אקסל

ילמד את התקופות 1-3 .

מי שרוצה ללמד רק תמלילוגו ילמד את התקופות 1-5

דפי העבודה שנמצאים באתר הן לתרגול ללא מחשב  דפי תרגול למעבדה  תמצאו באתר

תקופה -1

הקדמה - מבוא

הפקודות הראשונות הן: החתם קבע- צורה, קבע- צבע ,קבע-רקע ונקה דף

דף הסבר+ תרגיל

 הפקודות הבאות: קדימה ואחורה

דף הסבר+ תרגיל

הפקודות הבאות: ימינה ושמאלה

דף הסבר+ תרגיל

 הפקודות הבאות : עט- מעלה , עט-מטה והביתה

 דף הסבר+ תרגיל

סיכום פקודות + עבודה

זוויות בתמלילוגו : הסבר ודף עבודה

 

תקופה- 2

 הליכים: מהו הליך , מבנה ההליך, דוגמאות ותרגילים

 דף הסבר + תרגילים

 פקודת הדפס: הסבר על הפקודה , דוגמאות ותרגילים

 דף + תרגילים

פקודת הכנס: הסבר על הפקודה, הבדלים בין הפקודות הכנס והדפס ותרגול

דף הסבר + תרגול

פקודת חזור: הסבר על הפקודה, דוגמאות ותרגילים

 דף הסבר+ תרגול

אקסל - excel

בחנים,מבחנים, מתכונות ובחינות בגרות

בוחן על פקודות בסיסיות לחץ כאן

מבחן על פקודות בסיסיות + פקודת חזור לחץ כאן

מבחן מגן 1 לחץ כאן

מבחן בגרות 2006 (מתחיל מעמוד 11) לחץ כאן

מבחן בגרות 2007 (מתחיל מעמוד 11) לחץ כאן

מבחן בגרות 2008 (מתחיל מעמוד 11) לחץכאן