התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 !

ביה"ס הממ"ד ברנע - אשקלון 

 

 

חמרי למידה

טפסים למורים 

תכנית  ההשתלמות  

פורום
ההשתלמות

 פורטל
ממ"ד ברנע

אתר התכנית  

 

 

    מחשב נייד לכל מורה - שנה א' ו-ב' - תשס"ט -תש"ע

תכנית ההשתלמות 

שנה ב'

חמרי למידה   

תוצרים

 שנה א

חמרי למידה

תוצרים  

פורום ההשתלמות 

 

אתר  התכנית במחוז

 

אתר ביה"ס ברנע

 

 

תוצרים - יחידות לימוד מתוקשבות - תש"ע

           

 

 האינטרנט הבטוח- תש"ע