חמרי למידה - שנה ב'  - תש"ע                     בהמשך הדף - חמרי למידה שנה א - תשס"ט                                        

אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה
מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים ולמפתחי חמרי למידה

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/
Portal/EstrategyotChashiva.pdf


חשיבה מסדר גבוה
- מיומנויות, אסטרטגיות ותהליכים.

 מצגת

מארגני חשיבה ומידע
 מצגת פתיחה

מיפוי מושגי
 מצגת

מטלה - מיפוי
 דף הנחייה
 
ארגון מידע והצגתו באמצעות טבלאות
 

 

 שימוש מושכל בטכנולוגיות המידע לפיתוח חשיבה- דר' שרית ברזילי

שימוש מושכל בטכנולוגיות המידע לפיתוח חשיבה- דר' שרית ברזילי

 הרצאה מוקלטת

מצגת (מתוך ההרצאה)


מטלה - מפגש וירטואלי - חנוכה 

מטלה לביצוע


מודלים של משימות מתוקשבות המשלבות כישורי חשיבה


מצגת 
 

אסטרטגיות הוראה בסביבה המתוקשבת


מצגת 
   
 

עקרונות דידקטיים ללמידה מרחוק

 
מצגת

מטלה - מפגש וירטואלי - פסח 

מטלה לביצוע 

הכרות עם סביבות עבודה ללמידה מרחוק  - אוריינית

מצגת 
   


עקרונות ואמצעים ללמידה שיתופית

 
מצגת 

הערכת תהליכים ותוצרי למידה של תלמידים, משימות ופעילויות מקוונות

 
מצגת

 

פיתוח לומד עצמאי בסביבה המתוקשבת

 מצגת
 

 אמצעי תקשורת להתייעצות וללמידה שיתופית

 
 
   

 

 קבצים וכלים לסיוע בפיתוח יחידת הלימוד

  משימת הסיכום - פיתוח יחידת לימוד מתוקשבת
  טבלה לארגון מידע
   טופס תכנון יחידת לימוד מתוקשבת / מקוונת

  טבלה מסייעת לשילוב אסטרטגיות חשיבה, 
  אסטרטגיות הוראה וכלים טכנולוגיים

 
 טבלה-תכנון יחידת לימוד - מטרות תוכן, תקשוב...
 מרכיבי השעור המקוון - דף הכנה ומחוון
שעור מקוון / מתוקשב - מושגים 
 בניית שאלון ב- google-docs - דף הדרכה
 הדרכה לעבודה בבלוג
 הוספת מדיה עשירה לבלוג
 הוספת סרטון למצגת
 מדריך ליצירת אתרים מקובצים
 שילוב מדיה בפנדה (בדף באוריינית)
 שילוב אתרים מקובצים - מצגת הכוללת סרטון הדרכה - יש  להפעיל את המצגת במצב תצוגה
 מדריך לשימוש במפות גוגל ובמפות שלי
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חמרי למידה - שנה א'  - תשס"ט

 ניהול מידע במחשב - דפי הסבר

  ניהול מידע במחשב - משימות    
 ניהול מידע וידע - מצגת

   
 חיפוש מידע במחשב, הסייר - הסבר

   
 הפורום - קבוצת הדיון    הפורום/קבוצת דיון/דיון מקוון  
 מסרים מיידיים - הכרות      
 מרכיביה של  המשימה המתוקשבת      
 אחזור מידע וניהולו - דפי הסבר    אחזור מידע וניהולו - משימה  
 איתור מידע ברשת - הארות      

 קריטריונים להערכת מהימנות מידע ברשת

 

מצגת - מהי?


 

   
 מצגת - הסבר    מצגת - משימה  
 הנחיות לבניית מצגת      
 קישורים לאתרים ללימוד כלי ה- office      
       
 אקסל - קבצי הסבר לעבודה באקסל      
 פעולות בסיסיות והכרת משטח העבודה באקסל    תרגילים באקסל  
 פונקציות באקסל    תרגיל בחירות - אקסל  
 עיצוב מותנה באקסל      
 הוספת תרשים באקסל      
 הפניית נוסחאות לתא - יחסי/קבוע/מעורב      
     משימת ביצוע - אישית!  
 להיות מורה מקוון-הוראה -למידה בסביבה מתוקשבת      

 מצגת - מטרות ההוראה - מלכי הואש

   ניתוח משימה - עפ"י מסמך מטרות ההוראה  

מסמך המדיניות - מטרות  ההוראה בתקשוב בחינוך היסודי
קישור לאתר או"ח (משרד החינוך) ברשת

   בניית משימה מתוקשבת - בהלימה למטרות ההוראה  
 

למידה מתוקשבת כדרך הוראה חדשה - מסמכי מדיניות באתר האגף לחינוך יסודי

באתר משרד החינוך

 

      עקרונות פדגוגיים של הוראה בסביבה מתוקשבת

      המורה בסביבה המתוקשבת

      ארגון הסביבה הלימודית

     הכרות עם מסמך מטרות הוראה

     הכרות עם הסטנדרטים במידענות והמודל הפדגוגי להוראת תהליך למידה מידעני


     
 משימה מידענית מתוקשבת - מאפיינים והגדרות    תכנון שעור מקוון -משימת סיכום  
 תבנית להערכת משימה מידענית מתוקשבת      
 משימות מתוקשבות - דוגמאות      
 סוגי פעילויות מתוקשבות      
 המורה בסביבה המתוקשבת