דילמה בנושא גבולות ישראל -פעילות בפורום בית הספר

   הוראות למורה:

א. הכתה תחולק ל 3 קבוצות:

·        קבוצה של יהודים הגרים מעבר לקו הירוק

·        קבוצה של יהודים שגרים בתוך הקו הירוק

·        קבוצה של פלסטיניים.

ב. התלמידים ייכנסו למחשב ויענו על שאלת הפורום בהתאם לקבוצת ההשתייכות שהוגדרה להם, תוך כדי מתן התשובה ישתמשו בעובדות שנלמדו בשעורים.

ג. על כל תלמיד (או זוג תלמידים) לכתוב הודעה ראשית בפורום ולהגיב לפחות לשני תלמידים אחרים מקבוצות אחרות.

ד. תיערך הערכה לתגובות התלמידים על מתן תגובה ואיכות ההוכחות.

ה. מומלץ לפני הפעילות לשוחח עם התלמידים על מבנה פורום ועל כתיבה עניינית ולא מעליבה.

 

השאלה בפורום:

1. קראו את קטע המאמר הבא:

"מעולם לא נקבעו גבולות קבע למדינה. המחלוקת על גבולות הארץ נמשכת. אפילו הקו הירוק היה רק תוואי, שהערבים ניסו לנגוס בו וישראל ניסתה להתרחק ממנו אחרי מלחמת ששת הימים מטעמים מעורבים של חיפוש בטחון וגאולה.

היעדר גבול קבע מפלג את הציבור לשתי השקפות עולם: של "תפוס כפי יכולתך" ושל "תפסת מרובה לא תפסת".

מול המחנה הרוצה להשתמש בכוח העודף כדי להתנחל בין הערבים ולנשלם, עומד המחנה המוכן להשתמש בכוח, רק כדי להגן על הקיים בלי לנשל את השכן."

                                             הארץ 11.5.05 "זה בידנו זה בכוחנו"  מתוך חלק ממאמרים ליום העצמאות

 

2. מדינת ישראל החליטה על התנתקות. תושבי רצועת עזה וחלק מהישובים בגדה יפונו.

הבע דעתך, בהתאם לקבוצת ההישתייכות שנקבעה לך, על צעד זה, תוך כדי הבאת נימוקים היסטוריים.