גבולות משעשעים

 1. פתרו את הפאזלים המצורפים כאן וציינו מה מוצג בכל אחד מהם

   

 2. גלו מה בכל אחד מהפאזלים :
פאזל 1 הוא

פאזל 2 הוא

פאזל 3 הוא

 

   
 3. בדיקה