שנויי גבולות ישראל- מכ"ט בנובמבר ועד ימינו 

 מדריך למורה

 

הצגת הנושא
שנויי הגבולות לאורך השנים, מאז תוכנית החלוקה, והשפעתם  על מדינת ישראל מאז ועד היום.

רציונל:
נושא זה אינו זוכה להתייחסות מספקת בבית הספר. תלמידים רבים אינם יודעים כלל מהו תאריך זה ומה חשיבותו למדינת ישראל.

המצב המדיני כיום מחזיר את  נושא גבולות המדינה לכותרות  ומציף שאלות ובעיות אקטואליות המעסיקות את כל השכבות.

כתושבות איזור הדרום אנו עדות לעיסוק יומיומי של התלמידים והמורים בנושא שנויי הגבול. אנו רואות כי קיים אצל התלמידים חוסר ידע והבנה לגבי השנויים שחלו בגבולות לאורך השנים.

 

כוונת היחידה היא להקנות ידע בסיסי ולעורר עיסוק בנושא השנויים בגבולות הארץ מאז כ"ט בנובמבר ועד היום.

באמצעות היחידה התלמידים נחשפים לפעילות חקר מתוקשבת ואמצעי המחשה ויזואלים המזמנים חשיבה והבנה טובה יותר של הנושא. 

 

היחידה תכיל רקע היסטורי קצר, מפות, משימות מידעניות לתלמידים והתמודדות עם דילמות.

ליחידה זו אין צורך ברקע מוקדם, היא תוכל לעמוד בזכות עצמה .

היחידה יכולה להילמד בשעורי היסטוריה, גיאוגרפיה, אזרחות ובשעורי חברה .

 

אוכלוסיית היעד:
יסודי ה-ו חטיבת ביניים,חטיבה עליונה, מורים.

 

מטרות :

1.     הכרת השינויים שחלו בגבולות מדינת ישראל.

2.     הבנת שלבים  בהתפתחות הסכסוך היהודי פלסטיני ב-50 השנים האחרונות.

3.     הבנת חשיבות קביעת הגבולות ומשמעותם להתפתחות המדינה.

4.     הבנת הקושי בקביעת גבולות הפרדה בין שני עמים.

5.  הבנת המשמעות של חיים במדינה ללא גבולות קבועים. 

 

יעדים:

1.     התלמידים יחקרו לפרטים את תכנית החלוקה מ- 1947.

2.     התלמידים יכירו את שנויי הגבול של מדינת ישראל מאז 1947.

3.     התלמידים  ישוו את מפות תוכנית החלוקה, מפת גבולות 49 , 67 ומפת הגבולות המוצעים לאחר תוכנית ההפרדה ויבינו באמצעותן

     את המשמעות של שנויי הגבולות.

4.     התלמדים ירכשו מושגים :קביעת גבול, גבול קבוע, קו הפסקת האש, קו שביתת הנשק, הקו הירוק, הקו הסגול.

5.  התלמידים יתנסו בתהליך מידעני מתוקשב.

6.  התלמידים יתמודדו עם דילמות באמצעות פורום.

    דרכי העבודה:

1.     WEB QUEST  לתלמידים על תוכנית החלוקה.

2.     במרכז הפעילות התלמידים יעבדו עם מפות דינמיות חופפות ויוכלו לראות ולהבין את שנויי הגבולות  של המדינה לאורך השנים.

3. להרחבת הידע התלמידים ייעזרו בציר זמן, וישלימו טבלת ארועים מרכזיים.

4.     דיון בדילמה, אשר מתייחסת למאבק היהודי פלסטינאי.  הדיון יתרחש בפורוםהתלמידים ינמקו  את עמדתם בעזרת המקורות שנחשפו אליהם.

הערכה:

שאלון מקוון ישמש ככלי להערכת הידע שנרכש.