פעילות בנושא ציר הזמן

 

 

 1949

1967

2005

 מה הסיבה לשנויי הגבול שחלו

בשנה זו?

 

 

 

 

במה מתבטא השנוי?

 

 

 

 

עם מי היה ההסכם לקביעת

הגבולות החדשים?

 בחרו מהרשימה

 

 

 

   איזה סוג הסכם קבע את גבול החדש?