השתלמויות במרכז פסג"ה אשקלון 


 

 
תבליט

השתלמויות בשנת תשס"ד.

תבליט

השתלמויות בשנת תשס"ו.