החינוך הלשוני    


  

תכניות הלימודים בנויות ברצף אורכי:

 תכנית הלימודים בחינוך הלשוני לבית הספר היסודי.

 תכנית הלימודים לבית הספר העל יסודי.


אתרים ופעילויות בנושא כישורי שפה ועידוד קריאה

  תולעת
ספרים

 האתר של

דתיה בן דור

 אתר הספריות-
דף דף

אתר כנפיים-
רשימה מוערת של ספרים מומלצים 

 


סיפורים ממוחשבים לכיתות היסוד

 הדג שלא רצה להיות דג-
פאול קור

  אני צובעת ענן-
מיריק שניר

מעשה בשלושת הפרפרים-
לוין קיפניס
      

העיגול שיצא לחפש חבר

 הצבע הכי יפה בעולם- פאור קור