שלום לכולם! 

האורחים מהחלל נאלצו לעזוב את כדור הארץ וברצונם להודות

לכולכם על העזרה והלימוד בנושא ארוחת הבוקר.