משחק לסיכום הנושא: מי רוצה להיות עוזר טבח או שף?

 

 

שחקו במשחק המצורף.

 

כל אחד מחברי הקבוצה משחק והחברים לקבוצה בודקים את ידיעותיו ומסכמים את התוצאות שצבר.

 

סכמו את סה"כ הנקודות שצברה קבוצתכם.

 

העלו לפורום  את תוצאות הקבוצה.

 

בדקו איזו קבוצה זכתה בהכי הרבה נקודות.