"דף למורה - כתובת התוכנית "בוקר טוב

 

ניתן להיכנס לתוכנית "בוקר טוב" באמצעות אתר אוריינית: בוקר טוב, אנחנו אוכלים ארוחת בוקר ואתם